Ferme mixte cu bani europeni

Share

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ne informează că se acordă până la 1,6 milioane de euro, fonduri europene, pentru înfiinţarea sau modernizarea fermelor mixte, cum ar fi, de exemplu, zootehnie – culturi de câmp. Mai mult, fermierul poate procesa o parte din producţia rezultată din cultura vegetală, obţinând nutreţuri combinate (porumb, grâu, floarea-soarelui etc.) pentru animalele din fermă.

Prin Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, conform căreia, până în anul 2013, solicitanţii pot obţine fonduri nerambursabile între 40% şi 75% din valoarea eligibilă a proiectului, acestea reprezentând cofinanţarea publică, la care se adaugă contribuţia privată. Valoarea maximă eligibilă a proiectului poate fi de două milioane de euro, cu excepţia proiectelor care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, în acest caz fiind de trei milioane de euro. Suma minimă acceptată a unui proiect pe Măsura 121 este de 5.000 de euro.

Este de precizat că o fermă mixtă poate fi alcătuită din orice tip de creştere a animalelor pentru consumul uman şi orice tip de cultură vegetală (legume, fructe, culturi de câmp, sere).

În cadrul unei ferme mixte, fermierul poate achiziţiona bovine pentru lapte, porcine pentru reproducţie sau îngrăşat, ovine, caprine şi păsări sau construi şi moderniza ferma de taurine. De asemenea, se poate dota cu tehnologii specifice pentru culturile vegetale, achiziţionând echipamente performante, cum ar fi tractoare, combine, remorci, semănătoare, maşini şi utilaje.

Sunt decontabile şi investiţiile pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire (de exemplu, tancul de răcire şi stocare a laptelui crud), costurile generale ale realizării proiectului, investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică, cât şi cele necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

(T. Dobre)