Afaceri

Exigenţe noi pentru sănătatea cărnii

Share

Comisia Europeană a încercat să implice părţile interesate, inclusiv reprezentanţii Statelor membre, în dezbaterile legate de viitorul inspecţiei cărnii în Europa. Comisia a solicitat un aviz ştiinţific EFSA cu privire la o inspecţie bazată pe riscuri, ceea ce ar reprezenta o bază a unei viitoare propuneri legislative. Primul aviz referitor la inspecţia cărnii de porc este aşteptat pentru jumătatea anului 2011.

Garantarea bunăstării animalelor

Modificările aduse actualelor metode de creştere, ţinând cont şi de schimbările climatice, creşterea temperaturilor, circulaţia persoanelor şi a serviciilor publice oferite în lume reprezintă factori-cheie în apariţia şi diseminarea noilor boli la animale şi noi ameninţări pentru UE.

Regulile în materie de inspecţia cărnurilor definite, în prezent, prin prevederile Regulamentului 854/2004, precum şi exigenţele oficiale în materie de controale prevăzute în Regulamentul 882/2004 trebuie să ia în considerare aceste evoluţii. Obiectivul revizuirii sistemului de inspecţia cărnurilor constă în garantarea, înainte de toate, a bunăstării animalelor şi creşterea încrederii consumatorului în ceea ce priveşte siguranţa alimentelor puse pe piaţa europeană.

O mai bună utilizare a resurselor şi informaţiilor disponibile sunt necesare cu scopul de a evita creşterea sau apariţia de noi costuri la nivelul exploataţiilor agricole.

Inspecţie bazată pe riscuri şi probe ştiinţifice

Cu toate că infecţiile zoonotice clasice, aşa cum sunt tuberculoza şi bruceloza bovină, sunt eradicate sau sunt sub control în marea majoritate a Statelor membre, totuşi alte infecţii zoonotice sunt din ce în ce mai prezente pe lanţul alimentar (salmonela, campylobacter, iersinia şi listeria) şi aceste lucruri trebuie luate în considerare.

Inspecţia cărnurilor trebuie reţinută ca o prioritate în cadrul bunăstării şi sănătăţii animalelor, dar şi al siguranţei alimentelor (sănătatea publică), acestea făcând parte întotdeauna dintr-un concept comun. Normele divergente din diferitele abatoare rezidă din condiţiile diferite legate de nivelul structurilor şi/sau de personal. Aceste limitări sunt cele care diminuează posibilităţile de armonizare a procedurilor la nivel european.

Rolul inspecţiei

Fluxul de informaţii trebuie să fie optimizat de-a lungul lanţului alimentar în cele două sensuri (de la agricultor la abator şi invers). Este necesar să se amelioreze informaţiile primite de către agricultori, iar inspecţia cărnurilor trebuie integrată într-un sistem de detectare precoce a bolilor animalelor care nu pot fi depistate suficient la nivelul exploataţiei agricole (bolile infecţioase cu o lungă perioadă de incubare, cum este cazul tuberculozei). Agricultorii trebuie să fie informaţi în timp util cu privire la statusul sanitar al cirezii, pentru ca aceştia să poată lua măsurile de prevenire şi de control al propagării bolilor.

Acest concept face parte dintre obiectivele noii strategii comunitare în materie de sănătatea animalelor (2007-2013) care necesită prevenire şi o detectare precoce a bolilor la animale. Disponibilitatea sistemelor de calitate voluntare la nivelul exploataţiilor trebuie să fie bine examinată cu mult timp înainte. Acestea nu trebuie să antreneze niciun cost suplimentar pentru agricultori. Este necesar să fie definite reguli clare referitoare la transmiterea informaţiilor. Aplicarea sistemului HACCP nu poate fi considerat realizabil doar la nivelul producţiei primare.

Flexibilitatea controlului şi rezultatele auditărilor

La nivelul exploataţiei agricole. La fel ca toţi operatorii din sectorul agroalimentar, agricultorii sunt pe deplin responsabili de sănătatea şi de condiţiile de bunăstarea animalelor în exploataţiile lor, precum şi de controlul surselor potenţiale de contaminare. Agenţii patogeni zoonotici trebuie, înainte de toate, să fie controlaţi prin măsuri de igienă în abatoare (în special protejarea carcaselor împotriva contaminării cu fecale). Este important ca un anumit nivel de flexibilitate să fie adus la punerea în practică a exigenţelor legate de igiena comunitară în materie de inspecţia cărnurilor.

Sectorul de producţie în cazul animalelor este foarte diversificat de la un stat membru la altul. El se caracterizează printr-un număr important de exploataţii de dimensiuni diferite utilizând sisteme de producţii diverse, situându-se în zone îndepărtate sau confruntându-se cu condiţii de mediu diferite. În cazul condiţiilor de abatorizare, acestea sunt similare, neavând importanţă mărimea exploataţiilor. Regulile legislative trebuie să evite şi să se focalizeze pe acest obiectiv care ne arată să producem sigur din animale sănătoase. Controlul poate fi adoptat de o manieră care să ia în considerare dificultăţile existente între exploataţiile mici şi cele mari.

La nivelul abatoarelor. Pe baza criteriilor armonizate la nivel european, o flexibilitate a condiţiilor controalelor oficiale, Aresponsabilităţilor personalului din abatoare va fi posibilă în funcţie de nivelul riscurilor şi alrezultatelor auditărilor. Este important să se urmărească condiţiile de abatorizare din zonele îndepărtate. Garanţii clare şi criterii de alertă trebuie să fie prezente pentru a se asigura că, în caz de necesitate, se poate realiza intervenţia oficială veterinară.

Prezenţa autorităţii competente şi independenţa medicului veterinar oficial nu ar trebui puse la îndoială. Fiind vorba de inspecţia vizuală a cărnurilor, un personal format în cadrul abatorului poate fi capabil să efectueze inspecţia sub supravegherea constantă a medicului veterinar oficial însărcinat şi cu controlul rezultatelor pe bază de eşantioane. O revizuire a regulilor de inspecţie a cărnii este indispensabilă în cazul celei de porc sau de alte specii, condiţiile trebuind să fie cele cărora li se acordă o atenţie mai mare. Noul sistem nu trebuie să se consacre exclusiv doar pentru zoonoze, ci este necesar să rămână atent la bolile infecţioase clasice. În special, trebuie să se continue testarea trichinei porcilor, având în vedere că practica creşterii în exploataţii se face în aer liber.

La nivelul Statelor membre. Anumite boli prezintă un risc mai mare în anumite State membre decât în altele. Acest lucru trebuie să se reflecte în numărul şi intensitatea controalelor realizate.

Inspecţia „ante mortem“. Producătorii nu sunt pentru lărgirea inspecţiilor „ante mortem“ de către responsabilii sau veterinarii agreaţi în exploataţia de provenienţă. Sănătatea şi condiţiile de bunăstarea animalelor sunt legate şi de condiţiile de transport. Abatorul rămâne locul cel mai indicat pentru realizarea inspecţiei „ante mortem“.

Recunoaşterea internaţională a inspecţiei cărnurilor

Un sistem armonizat de inspecţie la cărnuri la nivel european trebuie să garanteze libera circulaţie a cărnii pe piaţa europeană, precum şi pe pieţele statelor terţe. Acceptarea de către partenerii comerciali din statele terţe a organizaţiilor internaţionale şi Codex Alimentarius este esenţială.

Dr. Ing. Daniel BOTĂNOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *