Afaceri

Europa se îndreaptă spre energia inteligentă

Share

DIGESTIA ANAEROBĂ

Conştientizarea puternică a problemelor legate de poluare, asociate cu o gestiune inadecvată a gunoiului de grajd şi a deşeurilor organice, subliniază nevoia găsirii unor soluţii pentru a face faţă problemei.

Deşi Digestia Anaerobă (DA) a fost folosită în mod tradiţional pentru tratarea deşeurilor, reducându-i impactul asupra mediului într-o manieră inodoră şi a costului efectiv, beneficiile procesului se extind datorită potenţialei utilizări a rezultatelor DA (biogazul şi digestatul). Costurile din ce în ce mai mari ale petrolului şi gazelor naturale au determinat o creştere a interesului pentru energie regenerabilă de căldură, electricitate şi combustibil, astfel DA urmând a fi folosită şi în acest scop.

Mai mult, în afară de furnizarea energiei regenerabile, fabricile de DA au şi următoarele avantaje: reducerea emisiilor din gunoiul de grajd şi producerea de îngrăşăminte organice valoroase. Toate acestea fac din biomasă şi o nouă sursă de venituri pentru agricultori.

Există un număr de metode, disponibile în prezent pentru exploatarea biogazului produs, majoritatea fiind utilizate la generarea electricităţii sau la producerea energiei termice. În plus, acesta poate fi, de asemenea, injectat în reţeaua de gaze naturale, folosit pentru cogenerare (căldură şi putere combinate), dar şi drept combustibil auto.

ARGUMENTE

Codigestia reziduurilor agricole, gunoiul animalier de grajd şi alte tipuri de deşeuri organice potrivite pentru uzinele de biogaz reprezintă un proces integrat. Pe fondul producerii energiei regenerabile, procesul include împletirea beneficiilor agricole cu cele de mediu, cum ar fi :

– îmbunătăţirea eficienţei fertilizării;
– mai puţine emisii de gaze cu efect de seră;
– reciclarea deşeurilor într-un mod ieftin şi nepoluant;
– reducerea noxelor din mirosuri şi din vectorii cauzatori de boală.
– posibilităţile de reducere a germenilor patogeni prin salubritate;
– generarea veniturilor prin producerea energiei regenerabile.

Dr. Ing. Daniel BOTĂNOIU
–  va urma –

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *