Energia verde, o alternativă pentru Ungaria

Share

ungaria-3În viitor, producerea de energie electrică se realizează mai ales pe bază ecologică. În acest sens, un factor primordial îl are sectorul agricol. Pentru popularizarea şi dezvoltarea acestui sector vital al economiei mondiale se organizează periodic simpozioane tematice cu participarea specialiştilor din mai multe state. În acest sens, firmele A PRIMOM, Entreprise Europe Network şi TERRA DEI din Nziregyhaza, Ungaria, au organizat simpozionul „Tehnologii noi de producere a energiei alternative pe baze ecologice“.

Au participat personalităţi din Ungaria, Ucraina şi România. Echipa specialiştilor sătmăreni a fost condusă de către directorul coordonator OJCA Satu Mare, ing. Sorin Oşan Berindea, şi directorul adjunct, ing. Ştefan Fodor. Locul de desfăşurare a simpozionului a fost special ales la Szakoly, deoarece aici funcţionează de curând o centrală de producere a energiei electrice pe bază ecologică.

Statul – un garant sigur

Pentru început, lucrările simpozionului s-au desfăşurat la Căminul Cultural din localitate. Aici, specialişti în domeniu au prezentat noile tehnologii care stau la baza producerii unor astfel de energii alternative pe bază ecologică, precum şi beneficiile aduse de acestea. „Cu investiţii minime se pot realiza practic minuni“, au reliefat vorbitorii.

 Toate materialele folosite în producerea unor astfel de energii se regăsesc în domeniul agricol, care până acum erau prea puţin folosite. A fost scos în evidenţă şi rolul statului maghiar, care are o implicare deosebită în astfel de acţiuni. După terminarea expunerilor pe tema „Agricultură ecologică – energie alternativă“ s-a făcut deplasarea la Uzina de producere a energiei electrice din Szakoly.

Sursa – deşeurile lemnoase

Uzina este amplasată în imediata vecinătate a localităţii, pe un fost teren viran în suprafaţă de peste 70 ha. Întreaga investiţie s-a ridicat la 53 milioane de euro, din care statul a avut o contribuţie de 56%, un concern japonez de 30%, iar cu restul au contribuit întreprinză­torii particulari. Energia electrică produsă aici se face în totalitate pe baze ecologice, din deşeuri lemnoase. Materialele lemnoase sunt tocate mărunt.

De aici, materialul obţinut este dus la uscare, apoi în sala de producere a energiei electrice. Absolut totul se execută automatizat. Majoritatea muncitorilor lucrează la pupitre de comandă, existând 150 de angajaţi. Actualmente, uzina poate să emită 20 MGW/h, ceea ce pentru localitatea respectivă este arhisuficient. Livrarea energiei electrice se face şi pentru localităţile din apropierea uzinei.

În fond, energia electrică produsă este livrată sistemului naţional, prin aceasta reducându-se substanţial preţurile la consumatori, atât cei caznici, cât şi cei industriali. Valoarea investiţională de la această uzină de producere a energiei electrice se preconizează a fi amorsată în maximum 5 ani de zile, respectiv până în august 2014. Astfel de uzine se mai prevede a lua fiinţă pe teritoriul Ungariei, dat fiind preţurile de cost investiţionale făcute, amorsarea acestora într-un timp relativ scurt şi, cel mai important lucru, tehnologia de producere se bazează pe una alternativă, reconversională şi ecologică.

Ioan VEZENTAN