Cinci sunt domeniile de interes ale Băncii Mondiale în agricultura românească

Share

• Piaţa funciară.
• Cadastrul agricol.
• Legea arendării.
• Irigaţiile.
• Evaziunea fiscală.

Banca Mondială va continua să acorde consultanţă MADR în domeniile sensibile ale agriculturii româneşti.

Printre domeniile prioritare, ministrul Valeriu Tabără a menţionat actualizarea Cadastrului agricol şi reglementarea pieţei funciare prin reintroducerea dreptului de preemţiune, precum şi modificarea Legii arendării. Totodată, extinderea şi îmbunătăţirea sistemului de irigaţii şi găsirea unor soluţii viabile pentru reducerea evaziunii fiscale în domeniul agricol sunt alte obiective ale mandatului actualului ministru.

Referindu-se la programul aflat în derulare, prin care reprezentanţii Băncii Mondiale realizează o analiză funcţională a sectorului agricol, Valeriu Tabără a subliniat că există două elemente esenţiale pe care experţii Băncii Mondiale ar trebui să le trateze cu prioritate în raportul final. Primul vizează infrastructura, managementul şi resursele umane din cadrul MADR, iar al doilea este reprezentat de realizarea unei prioritizări a măsurilor de sprijin pentru fermieri în perioada 2015-2020.

Domeniile de colaborare

Reprezentanţii Băncii au reiterat intenţia de continuare a colaborării cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi au anunţat ca prioritare trei domenii de colaborare:

• elaborarea, împreună cu experţii MADR, a strategiei sectorului agricol pe termen mediu, până în 2020, ca urmare a raportului final al analizei funcţionale;

• analizarea posibilelor împrumuturi pe care le BM le poate aloca sectorului agricol din România;

• elaborarea noii strategii a Băncii pentru colaborarea viitoare, prin care se vor stabili obiectivele şi proiectele/programele care vor fi derulate în cadrul parteneriatului România – Banca Mondială.

La încheierea întâlnirii cu delegaţia Băncii Mondiale, ministrul Tabără a apreciat colaborarea de până acum cu instituţia financiară, menţionând că aceasta poate sprijini în mod real MADR – dată fiind experienţa acumulată – în elaborarea unor proceduri moderne de evaluare şi de asigurare a fondurilor de co-finanţare necesare pentru proiectele de accesare a fondurilor europene.