Strategii

Cehia: Strategii concrete pentru independența față de produsele de bază din import

Share

Până în 2030, Cehia vizează independența față de produsele de bază de import. Despre strategii pentru a-și ajuta producătorii și pentru a gestiona eficient resursele, în interviul luat de Lumea Satului domnului Rudolf Opatřil, consilier cu probleme economice în cadrul Ambasadei Republicii Cehe la București.

– Cehia are cea mai mare dimensiune medie a exploatațiilor agricole din Uniunea Europeană. Care sunt principalele provocări ale agriculturii și industriei alimentare în acest moment?

– Mărimea exploatațiilor agricole în Republica Cehă este dată istoric și tocmai această caracteristică a reprezentat pentru noi, în cadrul discuțiilor despre Politica agricolă comună, principalul motiv pentru care am promovat ideea unei flexibilități cât mai mari în stabilirea condițiilor. Adică posibilitatea fiecărei țări membre de a lua în considerare la maximum specificul național și propriile necesități. Un bun start al noii Politici agricole comune este considerat a fi una dintre actualele provocări pentru agricultura cehă. Intenția Ministerului Agriculturii este, de asemenea, de a sprijini industria prelucrătoare pentru a produce mai mult și a exporta alimente cu o valoare adăugată mai mare. Am interzis calitatea dublă a alimentelor, deci la noi nu este posibilă vânzarea în același tip de ambalaj a unor alimente de calitate mai slabă decât cea a alimentelor vândute în alte țări. De asemenea, de cea mai mare importanță pentru noi este și securitatea alimentelor; conform topului efectuat de săptămânalul The Economist, Republica Cehă s-a clasat pe locul cinci în lume în această privință (Germania clasându-se în urma noastră).

În general, printre prioritățile agriculturii noastre se numără modernizarea, competitivitatea și durabilitatea din punctul de vedere al mediului și afluxul tinerei generații în sectorul agricol.

– Care sunt măsurile luate pentru sprijinirea fermierilor, a proprietarilor de păduri, a producătorilor din industria alimentară și a industriilor conexe?

– Ministerul Agriculturii încearcă să sprijine fermierii, proprietarii de păduri și producătorii din industria alimentară în așa fel, încât să poată să se dezvolte mai departe și să fie competitivi. Pentru aceasta se servește de subvențiile europene din cadrul Programului de dezvoltare rurală (PDR) și de subvențiile naționale din bugetul de stat al Republicii Cehe. Un aspect foarte important este acela de a asigura gestionarea durabilă a resurselor naturale și a măsurilor în domeniul climatului, pentru că cele mai multe subvenții, aproape două treimi din întregul buget al PDR, sunt destinate Măsurilor agro-ecologice-climatice, Agriculturii ecologice și Plăților pentru zonele cu restricții naturale sau alte restricții speciale. În ceea ce privește măsurile de proiect, cel mai mult au fost finanțate investițiile în activele corporale, care cuprind operațiile Investiții în exploatații agricole și Prelucrarea și lansarea pe piață a produselor agricole.

Prin subvenții naționale sprijinim, de exemplu, îmbunătățirea bunăstării și a sănătății animalelor din fermele de porci și de păsări. Subvenții mai pot obține și crescătorii de vite sau cultivatori de fructe și legume. În silvicultură ne concentrăm pe eliminarea consecințelor calamității provocate de gândacul de scoarță, inclusiv pe măsuri de prevenție. Proprietarii de păduri pot atrage subvenții pentru regenerarea pădurilor, pentru îngrijirea lor sau pentru utilizarea tehnicilor și tehnologiilor ecologice. În ceea ce privește regenerarea pădurilor, acordăm atenție compoziției de copaci

din specii diverse și rezistente la climă. Anul trecut, pădurarii au plantat un număr record de 128,5 milioane de răsaduri de foioase și 77 de milioane de conifere.

– Ce ne puteți spune despre proiectele de finanțare la nivelul întregii țări?

– Subvențiile financiare din surse europene sunt acordate în general prin plăți directe pe tot teritoriul țării, iar bugetul anual atribuit Comisiei este de aproximativ 850 mil. de euro. Republica Cehă utilizează sistemul de plăți pe suprafață de bază pentru terenurile agricole, așa-numitele SAPS, iar tariful pe hectar este în jur de 90% din media din UE. Plățile din cadrul Programului de dezvoltare rurală sunt destinate în principal zonelor rurale, ceea ce reprezintă, mai mult sau mai puțin, aproape toată suprafața Republicii Cehe, cu excepția capitalei Praga.

Oferim un sprijin tuturor întreprinzătorilor din domeniul agricol, mari, mijlocii și mai ales celor mici. Din unele operațiuni ale Programului de dezvoltare rurală pot beneficia de fonduri doar întreprinderile micro, mici și mijlocii, cele mari neputând beneficia de sprijin financiar. În multe operațiuni, întreprinderile micro, mici sau mijlocii sunt favorizate de criterii preferențiale și, prin urmare, au un avantaj competitiv în concurența pentru subvenții sau li se atribuie pachete  separate. Acest lucru se aplică, de exemplu, subvențiilor pentru Prelucrarea și comercializarea produselor agricole. Aceste subvenții sunt orientate către investițiile în echipamente pentru producția de alimente și furaje, pentru pregătirea finală, ambalarea și etichetarea produselor, pentru investiții legate de comercializarea produselor etc.

– Care sunt strategiile agricole pe care mizează Cehia?

– Ministerul Agriculturii participă la mai multe strategii cu influență pozitivă asupra mediului înconjurător și domeniului agricol. Cea mai importantă este „Strategia de resort a Ministerului Agriculturii din Republica Cehă în perspectivă până în anul 2030“. Această strategie se concentrează pe toate domeniile agriculturii, alimentației, silviculturii și gestionării apei.

Scopul este ca, în 2030, Republica Cehă să fie independentă din punctul de vedere al alimentelor de bază, care pot fi produse la noi (producția de alimente din surse interne atingând pe termen mediu și lung consumul mediu și astfel și un anumit grad de independență față de cumpărarea acestor alimente din alte țări), să aplice abordări și principii de gestionare durabilă a resurselor naturale, menținerea peisajului și susținerea funcțiilor sale neproductive. Ministerul Agriculturii a pregătit în mod activ Planul Național de  Redresare și Reziliență în cadrul Instrumentelor pentru Redresare și Reziliență („Recovery and Resilience Facility“). Este vorba despre cel mai mare instrument al planului de redresare al Uniunii, care trebuie să ajute statele membre să rezolve impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și să se asigure că economiile statelor membre repornesc și în raport cu transformarea ecologică și digitală, făcându-le astfel mai durabile. În cadrul acestui instrument al Uniunii, Ministerul Agriculturii va participa la investiții în următoarele situații:

a) măsuri de protecție împotriva inundațiilor;

b) râuri mici și bazine mici de apă;

c) amenajarea teritoriului cu prevenire împotriva eroziunii și captarea precipitațiilor;

d) plantarea de păduri rezistente la climă;

e) menținerea apei în păduri.

– Cum sunt promovate produsele locale în Cehia?

– Republica Cehă are aprobat un Program de informare și propagandă pentru susținerea alimentelor de calitate, destinat atât micilor producători locali, cât și marilor producători de alimente. Comisiile evaluatoare apreciază întotdeauna alimentele din punctul de vedere al calității și al demonstrării unor calități peste standard. După aceea, alimentele și produsele agricole au dreptul de a folosi logo-ul unor anumite mărci concrete, cum ar fi de exemplu, aliment regional, în funcție de care consumatorii se pot ghida în achiziția de alimente de calitate. Ministerul Agriculturii organizează proiectul „Cunoaște-ți fermierul“. Este vorba despre o serie de acțiuni de cunoaștere pentru public, care au drept scop să conecteze fermierii mici și mijlocii cu potențialii lor consumatori și să familiarizeze publicul cu lucrările legate de funcționarea gospodăriei. La începutul lunii mai a acestui an, guvernul Republicii Cehe a aprobat Planul de acțiune al țării pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în anii 2021-2027. În afara sprijinului prin subvenții, Ministerul Agriculturii promovează anual fermierii și produsele ecologice prin acțiunea „Septembrie, luna alimentelor bio“. După aceea, Fondul de intervenție agricolă de stat (SZIF), în colaborare cu Ministerul Agriculturii, pregătește și finanțează campania de sensibilizare la alimente ecologice și la consumul acestora.

– Forța de muncă pare să fie una dintre marile probleme la nivel mondial. Care sunt programele de pregătire în domeniul agricol și cele conexe în Cehia și cum sunt convinși tinerii să aleagă unități de învățământ de profil?

– Considerăm că schimbarea generațiilor în agricultură și alimentație este un lucru important. Pentru liceele de resort, Ministerul Agriculturii are pregătit un program denumit Centre de pregătire de specialitate. Din acesta, școlile achiziționează mijloace didactice moderne, care fac sectorul agricol mai atractiv pentru tineri, potențiali și actuali studenți. În același timp, datorită tehnologiilor moderne, studenții sunt mai bine pregătiți pentru o meserie viitoare, în care se întâlnesc cu aceste mijloace. Dintre astfel de mijloace didactice putem aminti, de exemplu, tractoarele, mașinile de întors și adunat fânul, balanțele de toate tipurile, navigația prin GPS, rasele de animale etc.

Ministerul Agriculturii, împreună cu organizațiile sale de resort subordonate, cu organizații neguvernamentale, uniuni, asociații, licee departamentale și universități, în colaborare cu mass-media sprijină educația și promovarea agriculturii cehe, sporind în acest fel aportul și importanța ei în conștiința consumatorului ceh și, eventual, a potențialului adept al studiului domeniilor agricole, în scopul atragerii unor noi și tineri specialiști agrari.

Simona Nicole DAVID

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *