Financiar

Ce pași urmează? Grupurile fiscale se pregătesc pentru declararea efectivă a impozitului pe profit consolidat

Share

Cu câteva luni înainte de îndeplinirea termenului de declarare a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2022, ANAF a publicat ordinul pentru aprobarea formularului 101 aferent grupului fiscal și pentru actualizarea formularului 101 individual. Este vorba despre Ordinul Președintelui ANAF nr. 310 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“, precum și pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit”. Ordinul urmează să fie aplicat pentru declararea impozitului pe profit datorat de companiile care au optat pentru înființarea unui grup fiscal începând cu anul 2022.

Ce se modifică?

Noutatea este introducerea unui formular destinat companiilor care aplică sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit conform prevederilor Capitolului IV alin. 1 „Reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit“ din Codul fiscal. Prevederile actuale ale Codului fiscal stabilesc că liderul grupului este singura persoană obligată sa depună declarația fiscală în numele grupului și a tuturor membrilor săi, însă lipsea instrumentul de declarare.

Ce au de făcut membrii grupului fiscal în acest caz?

Instrucțiunile prezentate în anexa nr. 2 la ordin vin cu o serie de lămuriri în ceea ce privește obligațiile declarative ale persoanei juridice responsabile (liderul grupului) și  membrilor pasivi ai grupului fiscal, astfel:

  • Fiecare membru al grupului fiscal completează formularul 101 individual și îl transmite semnat electronic către liderul grupului;
  • Liderul grupului completează formularul 101 aferent grupului fiscal prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru prin formularul 101 individual;
  • Liderul grupului transmite prin mijloace electronice formularul 101 Grup fiscal către organul fiscal competent de care aparține acesta, împreună cu formularele 101 întocmite în mod individual de către membrii grupului.

Ordinul nu oferă multe lămuriri esențiale, din punctul nostru de vedere – unele de natură formală, altele de natură substanțială, de exemplu dacă liderul însuși, în calitate de membru, este obligat să întocmească și să depună și un formular 101 individual ca membrii pasivi sau doar declarația consolidată, cum se depune tehnic o arhivă de declarații (ca în cazul bilanțului?), cum se împarte impozitul pe profit între membrii grupului și, mai exact, ce primește membrul care „cedează“ celorlalți membri pierderea sa fiscală cu care aceștia își reduc profitul impozabil, dacă se va ajunge la o dublă utilizare sau nu a aceleiași pierderi fiscale (în declarația fiscală consolidată și în declarația fiscală individuală din anul în care cel care acum își cedează pierderea va avea profit fiscal) etc.

Cum trebuie privită și tratată pierderea fiscală?

ANAF împarte pierderea fiscală în două etape: înainte de înființarea grupului fiscal (IGF) și după înființarea grupului fiscal (DGF) și se tratează diferit, ținându-se cont de tipul ei. Acest aspect reprezintă o clarificare expresă de ajutor, care nu reiese ca atare din textul actual al Codului fiscal:

  • Pierderea fiscală obținută de un membru al grupului IGF poate fi inclusă doar în formularul 101 individual (nu și în cel consolidat);
  • Pierderea fiscală obținută de un membru al grupului DGF se include în ambele formulare (se reduce și profitul grupului, nu doar al companiei care are pierderea).

Cum se declară impozitul pe profit în timpul anului?

Ordinul publicat de ANAF, deși include în formularul 101 și impozitul trimestrial, nu face referire la formularul prin care se va declara impozitul pe profit trimestrial de către grup (formularul 100 consolidat).

În prezent, formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“ este utilizat de către contribuabili pentru a declara trimestrial impozitul pe profit, ceea ce ne duce cu gândul că trebuie să vedem cât mai repede noi propuneri legislative privind și formularul 100.

Diana ROȘU, director PwC România
Teodora MARINESCU, Consultant senior,  PwC România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *