Ce bani primește agricultura în 2017

Share

Guvernul a adoptat, la sfârșitul lunii ianuarie, proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2017. Ministerului Agriculturii i-au fost alocate 17,13 miliarde de lei, cu 83,4% mai mult decât în 2016.

Ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, a menționat, la finalul ședinței de guvern, faptul că, pentru anul 2017, „Ministerul Agriculturii are ca obiective finanțate următoarele: plata tuturor subvențiilor cuvenite în 2017, la nivel de 2,2 miliarde lei, finanțarea Programului Național de Irigații, la nivel de 45 de milioane și în acest scop are alocate 17,03 miliarde lei, adică 2,02% din PIB, mai mult cu 10 miliarde decât în 2016. Creditele de angajament totalizează 10,1 miliarde, astfel că suma totală alocată este de 27,13 miliarde, respectiv 3,3% din PIB.“

Cheltuielile MADR au fost estimate la 16,934 miliarde de lei, în creştere cu 147,14% faţă de anul trecut. Din această sumă se vor aloca pentru cheltuielile cu personalul 602,33 milioane de lei, un plus de 7,72% faţă de 2016 (559,18 milioane de lei), iar pentru salariile de bază ale angajaţilor MADR – 474,242 milioane de lei, o majorare de 8,55% faţă de anul trecut.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru subvenţiile agricultorilor se vor ridica la 2,243 miliarde de lei, în creştere cu 5,43% faţă de anul 2016.

Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din exerciţiile financiare încheiate a fost prevăzută de la bugetul de stat o sumă de 4,5 milioane de lei, în scădere cu 95,7% comparativ cu cele 104,5 milioane de lei alocate în 2016. În schimb, pentru proiectele din programele perioadei actuale 2014-2020 au fost estimate fonduri de 13,12 miliarde de lei, o majorare substanţială faţă de anul trecut, respectiv cu 284,17%.

Pentru investiţiile publice, Ministerul Agriculturii a alocat în acest an o sumă de 1,571 miliarde de lei, faţă de numai 1,04 milioane lei în anul 2016.

Așadar, principalele obiective finanțate sunt plata tuturor subvențiilor cuvenite în 2017 și Programul național de irigații. Alocarea bugetară fiind prevăzută să se majoreze la 20,165 miliarde de lei în 2018, 20,400 miliarde de lei în 2019 şi la 20,417 miliarde de lei în 2020, conform proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017, publicat de Ministerul Finanţelor. De asemenea, pentru perioada 2017-2019 bugetul MADR vizează un program special de refacere şi extindere a infrastructurii de irigaţii, continuarea măsurilor privind încurajarea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale şi a altor sectoare care oferă posibilitatea valorificării potenţialului agroalimentar, realizarea unui program pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi procesare pentru legume-fructe şi pentru unele produse de origine animalieră.

Fonduri pentru crescătorii de porci

Potrivit unui act normativ publicat de Ministerul Agriculturii, Guvernul României a aprobat Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro.

În total, 86 de milioane de euro sunt alocate în 2017 pentru fermierii care vor solicita acest ajutor de stat. Banii se vor acorda producătorilor de carne de porc organizați ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016. Tot în cadrul actului normativ se precizează faptul că vor primi bani fermierii care îndeplinesc cumu­lativ următoarele condiţii:

  1. a) dețin exploataţii înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) au livrat şi au clasificat porci grași în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, producătorii de carne de porc trebuie să livreze și să clasifice în abatoare autorizate minimum 600 și maximum 100.000 capete de porci grași/an per exploatație. Exploatațiile care dețin mai mult de 100.000 de capete intră în program numai cu maximum 100.000 porci grași livrați la abator și clasificați.

Ajutorul de stat se va acorda sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grași, intrați în exploatația beneficiarului la o greutate de maximum 30 kg/cap, livrați și clasificați în abatoare autorizate. Un producător poate beneficia de ajutor de stat pentru maximum 250 de pachete de sprijin/an.

Programul se desfășoară în perioada 2017-2020 și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Larissa SOFRON

Revista Agrobusiness nr. 4, 16-28 februarie 2017 – pag. 6-7