Carte verde pentru promovarea produselor agricole

Share

Comisia Europeană (CE) a lansat o nouă dezbatere pe tema viitorului schemelor de promovare şi informare pentru produsele agricole din Uniunea Europeană (UE).

Odată cu publicarea Cărţii verzi, care tratează această temă, CE examinează modul în care poate să contureze o strategie mai bine orientată şi mai ambiţioasă pentru viitor, de natură să edifice consumatorii din interiorul şi din afara UE în privinţa calităţii, tradiţiilor şi valorii adăugate a produselor agricole şi alimentare din Europa.

Cartea verde conţine patru secţiuni: valoarea adăugată la nivel european a acestei politici de promovare, obiective şi măsuri de utilizat pe piaţa internă a UE, inclusiv pe pieţele locale şi regionale, obiective şi măsuri de utilizat pe pieţele mondiale şi chestiuni mai ample, referitoare la conţinutul şi gestionarea politicii.

Întrebări care aşteaptă răspuns

Diversele întrebări formulate, în număr de 16, vizează diferite aspecte şi conţin o serie de sugestii concepute pentru a stimula răspunsurile. De exemplu, întrebările ating subiecte precum nevoile specifice de informare şi promovare, atât pe piaţa UE, cât şi pe cea externă, precum şi priorităţile care ar trebui stabilite.

Una dintre întrebări abordează, de asemenea, tema programelor destinate mai multor ţări şi a măsurilor care pot fi luate pentru încurajarea programelor cu o dimensiune europeană mai amplă.

Cartea verde ridică o serie de probleme complexe şi invită toate părţile interesate (consumatori, producători, distribuitori şi autorităţi) să îşi prezinte comentariile şi sugestiile până la 30 septembrie 2011. Pe baza răspunsurilor primite, CE va redacta un document care va fi publicat anul viitor, menit să ducă la formularea unor propuneri legislative.

Precizări

Menționăm că Normele UE referitoare la informarea şi promovarea în sectorul agroali­mentar au fost elaborate în anii ′80. În decursul următoarei perioade de timp, acestea au fost adaptate în special cu ocazia creşterii numărului de etichete calitative.

Bugetul UE alocat promovării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului a fost de 50,6 milioane de euro în 2007, apoi de 53,2 milioane de euro în 2008 și de câte 47,4 milioane de euro în 2009 şi în 2010. În sistemul actual, majoritatea programelor sunt orientate către piaţa UE (71% din programe, reprezentând 74% ca valoare) şi aproximativ 8%, spre terțe ţări.

Între 2006 şi 2010 au fost aprobate 190 de programe, majoritatea fiind scheme cu durata de trei ani, în valoare totală de 259,4 milioane de euro, din bugetul UE. Precizăm că acestea trebuie cofinanţate de organizaţiile participante şi de statele membre. De asemenea, conform regulilor stricte care se aplică, aproximativ 59% din solicitări au fost refuzate în perioada 2006-2010.

Traian DOBRE