Agricultura durabilă – actualitate şi perspectivă

Share

Timp de trei zile, Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi a fost gazda unei importante manifestări ştiinţifice.

Sub genericul Agricultură durabilă – actualitate şi perspectivă, invitaţii – cadre didactice şi cercetători din toate universităţile din ţară, institute de cercetare, specialişti în consultanţă agricolă, agenţi economici, profesori din licee agricole, dar şi numeroşi invitaţi din Statele Unite, Lituania, Germania, Ungaria, Republica Moldova – au prezentat, în patru secţiuni, peste o sută de postere şi comunicări vizând cercetări fundamentale în ameliorarea plantelor, a biochimiei, biofizicii, geneticii şi informaticii.

La secţiunea Solul, apa şi protecţia mediului, comunicările au avut ca temă biologia solului, cadastrul agricol, irigarea culturilor agricole, pedologia, sistematizarea şi organizarea teritoriului agricol, iar la secţiunea Tehnologii agricole s-au luat în discuţie probleme din agricultura biologică, prelucrarea produselor agricole, ecologie, nutriţia animalelor, tehnica experimentală zootehnică.

De un deosebit interes s-a bucurat workshop-ul Metode noi de cercetare şi interpretare a biodiversităţii pajiştilor – un studiu de caz la ferma Ezăreni, aparţinând USAMV Iaşi.

(SC)