Strategii

Acord al UE privind viitorul program pentru cercetare și inovare

Share

Viitorul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare este pe cale să se contureze. Astfel, potrivit unui document al Consiliului Uniunii Europene, recent, reuniunea ambasadorilor statelor membre în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului a confirmat interpretarea comună la care au ajuns președinția română a Consiliului și Parlamentul European cu privire la majoritatea dispozițiilor operative ale programului Orizont Europa. Este vorba de următorul program-cadru al UE privind cercetarea și inovarea pentru perioada 2021-2027.

Spre o economie mai puternică

Potrivit documentului european, inovarea este singura modalitate prin care UE poate menține o economie puternică, durabilă și competitivă. „Confirmarea interpretării comune privind Orizont Europa va contribui la asigurarea lansării la timp a noului program, în ianuarie 2021. Textul le va oferi cercetătorilor noștri informații clare cu privire la prioritățile UE în acest domeniu, iar cetățenilor noștri certitudinea că luăm în considerare preocupările lor“, a declarat Nicolae Hurduc, ministrul român pentru cercetare și inovare.

Programul-cadru Orizont Europa stabilește obiectivele și structura programului, modalitățile prin care va fi finanțat programul și normele privind furnizarea finanțării. Acesta este programul emblematic al Uniunii, menit să sprijine C&I din etapa de concept până la comercializare, și completează finanțarea națională și regională.

Programul se va baza pe trei piloni complementari și interconectați. Primul pilon (excelența științifică) va sprijini excelența științifică în cercetarea fundamen­tală. Acesta va consolida poziția de lider a Uniunii în domeniul științific și va dezvolta cunoștințe și competențe de înaltă calitate. Al doilea pilon (provocări globale și competitivitatea industrială europeană) va sprijini cercetarea care abordează provocări societale și tehnologii industriale în domenii precum sănătatea, securitatea, tehnologiile digitale și tehnologiile generice esențiale, clima, energia și mobilitatea, aprovizionarea cu alimente și resursele naturale. Pe lângă aceste domenii, va fi introdus un număr limitat de misiuni și parteneriate de cercetare. Orice misiune dată va conține un portofoliu de activități de cercetare. Al treilea pilon (Europa inovatoare) se va axa pe intensificarea inovării revoluționare și disruptive, prin instituirea Consiliului european pentru inovare. Acesta din urmă va oferi un ghișeu unic pentru inovatori cu potențial ridicat.

Mai mult ajutor pentru state

Pe lângă acești trei piloni, există dispoziții de îmbunătățire a rezultatelor programului în sensul extinderii participării la Spațiul european de cercetare și al consolidării acestuia. Acestea includ măsuri de sprijinire a statelor membre în valorificarea la maximum a potențialului lor național în domeniul cercetării și al inovării. Regulamentul precizează statele membre care vor beneficia de pe urma acțiunilor care vizează extinderea participării. Interpretarea comună stabilită între Consiliu și Parlamentul European conține o serie de îmbunătățiri în comparație cu propunerea Comisiei. Aceasta prevede că, în anumite condiții, Consiliul european pentru inovare poate, de asemenea, să furnizeze un sprijin exclusiv sub formă de granturi sau exclusiv sub formă de capitaluri proprii. În ceea ce privește misiunile, textul convenit nu numai că stabilește condiții mai detaliate, ci oferă și o listă a domeniilor pentru posibile misiuni și parteneriate. Este recunoscut rolul decisiv al statelor membre în definirea priorităților în materie de cercetare și inovare. În cele din urmă, sunt consolidate dispozițiile privind extinderea participării.

În așteptarea unui acord global privind următorul cadru financiar multianual al UE, interpretarea comună nu acoperă nicio dispoziție cu implicații bugetare. De asemenea, aceasta nu vizează dispoziții privind participarea țărilor terțe și sinergiile cu alte programe de finanțare ale UE. Majoritatea considerentelor vor face parte, de asemenea, din viitoarele negocieri care vor trebui să aibă loc în cadrul noului Parlament.

Următoarele etape

Consiliul se așteaptă ca negocierile să fie reluate cât mai rapid în cadrul viitorului Parlament European, în vederea finalizării acestora pe baza progreselor realizate, reflectate în interpretarea comună. În cadrul negocierilor va trebui să se țină seama, de asemenea, de viitorul acord global privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

Comisia și-a prezentat pachetul intitulat „Orizont Europa“ în iunie 2018. Pachetul constă în propuneri privind:

  • un program-cadru pentru cercetare și inovare, care să includă normele de participare și diseminare, numit „Orizont Europa“, succesorul actualului program-cadru „Orizont 2020“;
  • un program specific de punere în aplicare a „Orizont Europa“;
  • un program de cercetare și formare în temeiul Tratatului Euratom, care să completeze „Orizont Europa“;
  • o decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru reactorul termonuclear experimental internațional (ITER).

Bugetul pentru program va fi finalizat numai după ce se va ajunge la un acord privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Comisia a propus un buget total pentru program în valoare de 94,1 miliarde euro.

Conform estimărilor Comisiei, programul va crește produsul intern brut (PIB) al UE cu, în medie, între 0,08% și 0,19% pe o perioadă de 25 de ani și va crea până la 100.000 de locuri de muncă în activități de C&I pentru perioada 2021-2027.

A consemnat Bogdan PANȚURU