Achiziționarea de mărfuri fungibile

Share

bursa_romana_de_marfurSocietățile comerciale pot achiziționa, pe piață, la disponibil prin Bursa Română de Mărfuri (BRM), în condiții de maximă eficienţă, mărfuri fungibile structurate pe ringuri specializate, printre care găsim și mărfuri generale – lemn de foc, criblură, sare, animale în viu și carcasă, lapte, derivate primare ale cerealelor (de exemplu făină, zahăr, ulei), cereale – grâu, porumb, rapiţă, soia, floarea-soarelui, dar și legume și fructe. Principalele avantajele ale achiziționării pe piață la disponibil sunt desfășurarea procedurilor în termen de 7 zile de la lansarea ordinului, obținerea unui preț avantajos prin utilizarea ședințelor electronice de tranzacționare sau a celor cu prezență fizică, utilizarea cotațiilor BRM ca sistem de referință pentru fundamentarea bugetului alocat unei achiziții, dar și garantarea bursieră.

Procedura BRM de tranzacţionare în ringul legumelor şi fructelor

În continuare vom spicui câteva dintre procedurile reglementate pe piața de capital de Bursa Română de Mărfuri (BRM). Astfel, în ringul legumelor şi fructelor se pot derula tranzacţii având ca suport activ legumele şi fructele clasificate în funcţie de soiuri şi clase de calitate. În ringul de tranzacţionare poate introduce ordine de vânzare/cumpărare orice societate comercială care este membru acţionar sau membru afiliat al SC BRM SA şi care a obţinut statutul de societate de brokeraj. Atât pentru ordinele de vânzare, cât şi pentru ordinele de cumpărare, brokerul trebuie să comunice BRM clientul pe contul căruia tranzacţionează fiecare ordin introdus în piaţă. Societăţile de brokeraj pot primi şi introduce ordine de vânzare/cumpărare în nume şi pe cont propriu şi/sau în nume propriu şi pe contul clienţilor în baza contractului de mandat încheiat cu aceştia. Ordinele de vânzare pot fi introduse atât pentru produse aflate în stoc, cât şi pentru produse care nu sunt în posesia vânzătorului la data tranzacţionării, dar pe care acesta se angajează să le furnizeze cumpărătorului conform prevederilor contractuale. Pentru ordinele de vânzare la care produsele nu sunt în posesia vânzătorului la data tranzacţionării, bursa solicită o garanţie în cuantum mai mare decât cel solicitat pentru un ordin de vânzare la care produsele sunt în stoc la data tranzacţionării. În fine, o societate de brokeraj poate solicita bursei pentru un client al său, vânzător sau cumpărător, definirea unui activ de tranzacţionat în vederea introducerii unor ordine de tranzacţionare. Activul de tranzacţionat va cuprinde: denumirea şi calitatea produsului oferit spre vânzare sau solicitat spre cumpărare, dar și sensul tranzacţiei: vânzare sau cumpărare.

(sursa: B.R.M.)

Fungibil – care poate fi înlocuit cu altul de acelaşi fel, de aceeaşi calitate şi cantitate.

Bogdan PANŢURU