Afaceri

Transportul public local, drepturi și obligații

Share

Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public. Serviciile de transport public local de persoane cuprind: transport prin curse regulate; transport prin curse regulate speciale; transport cu autoturisme în regim de taxi; transport cu autoturisme în regim de închiriere, informează InfoCons – Asociația Națională de Protecția Consumatorilor.

Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

– utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului de transport public local care a fost aprobat de consiliul local, consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz;

– utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public;

– hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la transportul public local vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor;

– utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii;

– să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

– să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea servi­ciilor de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

– să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;

– să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local;

– pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi.

Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt:

– să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

– să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;

– să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

– să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

– să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.

Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *