Deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa până pe 29 iunie 2019  schema de ajutor de stat pentru acordarea de finanţare în vederea creării de suprafeţe împădurite,