Celebră cândva, Fabrica de conserve din legume şi fructe Râureni (din localitatea cu acelaşi nume, judeţul Vâlcea) a renăscut din propria cenuşă, după ce ruina (la propriu!) a