Paza fondului forestier naţional constituie serviciu silvic obligatoriu. Pe lângă administrarea fondului forestier proprietate publică a statului, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate asigura, prin ocoalele silvice