Din punctul de vedere al Produsului Intern Brut, indicator care reflectă în final nivelul de dezvoltare, în România continuă să existe decalaje importante între regiuni sau între județe