Constituite ca un motor de dezvoltare locală, GAL-urile au menirea de a înlesni accesul fermierilor către banii acordaţi prin proiecte europene şi naţionale. Misiune deloc uşoară. Se pare