Eforturile vizând valorificarea resurselor neconvenţionale de energie încep să capete contur şi în judeţele Moldovei. La Dumeşti, în judeţul Iaşi, după trei ani şi jumătate de măsurători, compania