Securitatea operatorului la manipularea şi utilizarea pesticidelor, precum şi protecţia mediului şi colectarea ambalajelor au fost temele principale dezbătute la Conferinţa europeană „Utilizarea durabilă şi în siguranţă a