Înainte de toate trebuie spus că acesta a fost impus de către Uniunea Europeană prin normele sale. Certificatul energetic, în fapt certificatul de performanță energetică, este un document