Ca şi în alţi ani, oferta de pomi şi arbuşti din producţia autohtonă este mare. Asta începând cu noile creaţii de material horticol şi sfârşind cu valoarea lui