Pentru 2011 şi în perspectivă, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, are mai multe obiective prioritare, axate pe pescuit comercial,