IT

Studiu ERICSSON: Tehnologia 5G poate aduce Europei 210 miliarde de euro

Share

Tehnologia 5G, utilizată ca o „platformă de inovare deschisă“, ar putea aduce Europei beneficii în valoare de 210 miliarde de euro, arată o cercetare derulată de Qualcomm Technologies, Inc. și Ericsson, în colaborare cu Analysys Mason, informează financialintelligence. Studiul „Revizuirea planului de acțiune 5G pentru Europa“ oferă o analiză în termeni de cost-beneficii, atât la nivelul fiecărei țări din Europa, cât și la nivel de segment de piață. Studiul include și recomandări în ceea ce privește investițiile publice necesare, precum și în privința schimbărilor care ar trebui făcute pentru a valorifica cât mai bine oportunitățile. Se estimează că în România valoarea actuală a beneficiilor economice, aduse prin transformarea digitală la nivelul mai multor sectoare (determinată exclusiv de tehnologia 5G), este de 6,8 miliarde de euro, costurile fiind de 1,9 miliarde de euro: un raport costuri-beneficii de 3.6, cu un beneficiu net (beneficiu minus cost) de 4,9 miliarde de euro. Potrivit raportului, Germania ar fi țara cu cel mai mare beneficiu net global (beneficiu minus cost), de 38,5 miliarde de euro; cu o investiție de 6 miliarde de euro, raportul beneficiu-cost (CBR) este de 7.5. Totodată, Elveția își propune să aibă cel mai mare raport beneficiu-cost (14.7), cu un beneficiu net de aproximativ 10 miliarde de euro și o investiție de numai 700 de milioane de euro.

În privința ariilor de utilizare a acestei tehnologii, cele mai însemnate beneficii economice (în ceea ce privește impactul în PIB-ul European) provin din clusterele Producției și Agriculturii Inteligente, precum și din clusterul Zonelor urbane și suburbane (FWA) Inteligente, acestea aducând beneficii nete după cum urmează: 58 de miliarde de euro, 37 miliarde de euro, respectiv 18 miliarde de euro.

Patru arii principale

Studiul grupează segmentele de piață în patru arii principale: Producție și Logistică Inteligente, Comunități Rurale Inteligente, Orașe Inteligente și Servicii Publice Inteligente. Clusterele Producție Inteligentă și Comunități Rurale Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 70 de miliarde de euro, respectiv 55 de miliarde de euro, deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât cele ale clusterelor Orașe Inteligente și Servicii Publice Inteligente. De asemenea, în România clusterele Comunități Rurale Inteligente, respectiv Producție și Logistică Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 2 miliarde de euro, respectiv 1,5 miliarde de euro, deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât în cazul clusterului Orașe Inteligente (6.7). Totodată, studiul identifică principalele zone care necesită finanțare publică (parțial sau în totalitate) pentru a putea obține beneficii. Aceste domenii sunt: sănătate și spitale; clădiri municipale; educație; turism; agricultură și zone urbane, inclusiv transportul public. Potrivit cercetării, beneficii în valoare de peste 50 de miliarde de euro pot fi generate prin finanțări publice de sub 20 de miliarde de euro. Pe lângă beneficiile economice datorate investițiilor, cercetarea evidențiază și multe dintre beneficiile de mediu și sociale, determinate de implementarea soluțiilor de conectivitate 5G: securitatea în muncă; o calificare mai înaltă a forței de muncă; emisii de dioxid de carbon reduse; consum redus de energie; optimizarea resurselor în procesele de producție, incluziune socială; securitatea activităților de import/export. (I.B.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *