Afaceri

Regiunea Nord-Vest a camerelor agricole

Share

Duminică, 10 aprilie 2011, a avut loc la sediul prefecturii din municipiul Baia Mare alegerea conducerii Comisiei Regionale de Organizare a alegerilor pentru Regiunea de Nord-Vest a Camerelor Agricole, fiind aleasă totodată şi conducerea comisiilor judeţene pentru cele şase judeţe membre ale acestei regiuni.

La întâlnire au participat membrii comitetelor judeţene constituite în baza Legii camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală nr. 283/2010: Maramureş, Satu Mare, Bihor, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud.

Din partea judeţului Bihor, Comitetul de iniţiativă a fost reprezentat de către Nicolae Hodişan, din partea Direcţiei pentru Agricultură Bihor; Traian Abrudan, din partea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Adelina Coste, din partea Instituţiei Prefectului, şi Barton Vereş, Mihai Dănuţ Pop, Mihai Dan Demian, din partea Asociaţiilor profesionale.

La nivel regional, preşedinţia şi secretariatul Comitetului Regional de iniţiativă au revenit reprezentanţilor din Maramureş, iar funcţia de vicepreşedinte a fost adjudecată de către reprezentantul judeţului Satu Mare.

Pentru judeţul Bihor, în urma voturilor exprimate, Comitetul Judeţean de iniţiativă a ales în unanimitate pentru funcţia de preşedinte pe domnul Nicolae Hodişan. Pentru funcţia de vicepreşedinte a fost ales Traian Abrudan, iar pentru cea de secretar, doamna Adelina Coste.

Astfel a fost făcut primul pas pentru constituirea camerelor agricole.

 APIA comunică noi reglementări

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează fermierii că a fost emis Ordinul MADR nr. 67/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zonelor defavorizate.

Documentele doveditoare

Astfel, au fost aduse modificări în ceea ce priveşte documentele doveditoare ale utilizării terenului solicitate fermierilor care depun cereri de plată pe suprafaţă (pentru anul 2011).

Acestea sunt: titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat sau alte acte care fac dovada folosinţei terenului, precum: adeverinţa eliberată de primărie conform înscrierilor în Registrul Agricol, înscrisuri sub semnătură privată ş.a.

Obligaţii ale consiliilor locale

Consiliile locale care depun cereri de plată pentru suprafeţele de pajişti permanente, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2011 pentru aprobarea formularului de cerere de plată pe suprafaţă, vor depune la centrele APIA şi următoarele documente justificative:

a) plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor;

b) procesele-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic;

c) situaţie, în conformitate cu datele înscrise în Registrul agricol, astfel:

– suprafaţa totală, pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea administrativ-teritorială;

– suprafeţele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive;

– suprafeţele repartizate pentru păşunat utilizate de către deţinătorii de animale, persoane fizice/juridice, pentru care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, titlu gratuit, înţelegeri verbale;

– numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei;

– suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, exclusiv suprafeţele de pajişti deţinute de unitatea administrativ-teritorială;

– efectivul de animale al deţinătorilor din unitatea administrativ-teritorială şi terenul pe care păşunează acestea.

De asemenea, noul ordin MADR prevede decuplarea de producţie a Plăţilor Naţionale Directe Complementare PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate menţionate în ordin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *