Produse românești promovate cu aproape opt milioane de euro

Share

borcan_prune_cu_migdale_135Trei asociații profesionale și compania care produce „Magiunul de prune Topoloveni“ derulează, în prezent, șapte programe de promovare în valoare de aproape opt milioane de euro pe piața autohtonă, în UE, dar și în Orientul Mijlociu, Federația Rusă, Ucraina, SUA, Elveția și Norvegia, potrivit datelor obținute de Lumea Satului, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

„Sprijinul real oferit beneficiarilor, prin accesarea acestei măsuri, este pus în evidenţă de faptul că, după începerea implementării programelor de informare şi promovare a produselor agricole, beneficiarii au elaborat şi prezentat spre aprobare alte programe, în cadrul strategiilor proprii de a face cunoscute produsele româneşti ca produse europene de înaltă calitate, cu gust, savoare şi caracteristici unice, ceea ce a facilitat deschiderea de noi pieţe de desfacere, respectiv creş­terea cotei de piaţă în ţările vizate“, a precizat APIA într-un comunicat pentru Lumea Satului.

Una dintre organizațiile care au accesat fonduri destinate promovării este Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică BIO-ROMÂNIA, care promovează produsele provenite din agricultura ecologică în cadrul a două programe, aprobate în iunie 2011, respectiv noiembrie 2011. Organizaţia Interprofesională Naţională Prodcom Legume-Fructe din România promovează și ea cireşele proaspete în cadrul unui program aprobat în noiembrie 2011, iar legumele proaspete (roşii şi castraveţi) în cadrul unui program multiţări aprobat în iunie 2012. De asemenea, Asociația Producătorilor de Vin și Produse Vitivinicole Dobrogea (APVPD) promovează vinurile cu DOC şi IG produse de membrii săi în cadrul unui program multiţări (România-Bulgaria) aprobat în noiembrie 2011, iar SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL promovează „Magiunul de prune Topoloveni“ în cadrul a două programe de promovare multiţări (România-Grecia) aprobate de Comisia Europeană în aprilie 2013, respectiv noiembrie 2013.

Fondurile, care se ridică la 7.951.557 euro, provin de la bugetul național și de la UE.

La sfârșitul lunii aprilie, Comisia Europeană a anunțat că a aprobat încă un program al Asociației Producătorilor de Vin și Produse Vitivinicole Dobrogea, depus în sesiunea care s-a încheiat la 30 septembrie 2013. Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani și are o valoare totală de 521.430 euro (din care contribuţia totală a Uniunii Europene este de 260.715 euro). Produsele vizate de program sunt vinuri cu Denumire de Origine Protejată şi Indicaţie Geografică Protejată din Uniunea Europeană, produse de membrii asociaţiei, iar ţările ţintă ale programului sunt Azerbaidjan şi Belarus.

Contractul de finanţare între APIA şi APVPV Dobrogea se va încheia în termen de 90 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei de aprobare de către Comisia Europeană.

Ultima sesiune de depunere a proiectelor s-a încheiat în 15 aprilie 2014. Programele preselectate la nivel naţional vor fi înaintate până la data de 15 iunie 2014 spre evaluare şi selecţie finală Comisiei Europene, care va decide până cel târziu la 15 noiembrie 2014 asupra listelor aprobate pentru finanțare de către a UE.

Acţiuni finanțate

Banii obținuți prin acest program de promovare pot fi folosiți pentru acţiuni de relaţii cu publicul, acţiuni de promovare şi publicitate, în special destinate să evidenţieze caracteristicile şi avantajele produselor comunitare, mai ales din perspectiva calităţii, a securităţii alimentelor, a metodelor specifice de producţie, a valorii nutritive şi a aspectelor sanitare, a etichetării, a bunăstării animale şi a protecţiei mediului.

De asemenea sunt finanțate campanii de informare, în special privind sistemele comunitare referitoare la denumirile de origine protejate (DOP), la indicaţiile geografice protejate (IGP), la specialităţile tradiţionale garantate (STG) şi la agricultura ecologică. Printre acțiunile finanțate se regăsesc și alte sisteme comunitare referitoare la normele de calitate şi de etichetare a produselor agricole şi a produselor alimentare şi privind simbolurile grafice prevăzute de legislaţia comunitară aplicabilă.

Beneficiază de finanțare și informarea privind sistemul comunitar al vinurilor de calitate produse în regiuni determinate (v.c.p.r.d.), al vinurilor cu indicaţie geografică şi al băuturilor spirtoase cu indicaţie geografică sau cu indicaţie tradiţională rezervată.

Nu în ultimul rând, studiile de evaluare a rezultatelor acţiunilor de informare şi promovare sunt și ele eligibile pentru a primi bani.

Și dacă doriți să obțineți bani pentru participarea la evenimente, târguri și expoziţii de importanță naţională sau europeană, în special prin intermediul standurilor destinate valorizării imaginii produselor comunitare, puteți să beneficiați de bani prin acest program.

În ţările terţe, pe lângă acţiunile de informare şi promovare, pot fi finanțate și studii pentru noi piețe și misiuni comerciale la nivel înalt.

Programele trebuie să dureze cel puțin un an

Potrivit APIA, pentru acţiunile de informare și promovare a produselor agricole, programele de promovare se derulează pe o perioadă de cel puţin un an şi de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a contractului aferent. Participarea financiară a Comunităţii la programele selectate nu depăşeşte 50% din costul real al programelor. În cazul programelor de informare şi de promovare cu o durată de doi sau trei ani, contribuţia pentru fiecare an de punere în aplicare nu poate depăşi plafonul respectiv.

Pentru acţiunile de promovare a fructelor şi legumelor destinate copiilor în instituţiile şcolare din Comunitate, participarea financiară a CE este de 60%. Organizaţiile profesionale / interprofesionale participă la finanţarea programelor pe care le-au propus cu cel puţin 20% din costul real al programelor, restul finanţării fiind în sarcina Statului Membru sau Statelor Membre în cauză, în cazul în care este necesar, ţinând seama de contribuţia financiară a Comunităţii. Solicitanţii trebuie să fie entităţi reprezentative pentru sectoarele agricole în cauză şi să propună o participare financiară proprie corespunzătoare.

Lidia TRUICĂ