Prahova, piaţa funciară, la limita de avarie!

Share

prahovaJudeţ cu o bine-cunoscută însemnătate industrială, dar şi cu una agrară, cu cele 145.000 ha de teren arabil, dar şi cu zeci de mii de ha cu păşuni şi fâneţe, precum şi cu importante suprafeţe de livezi şi podgorii, Prahova a constituit, de-a lungul anilor şi datorită poziţiei sale geografice de excepţie, un însemnat punct de atracţie pentru achiziţia de terenuri intravilane şi, deopotrivă, agricole şi forestiere. De ceva vreme însă aici stăruie nelinişti şi incertitudini, ba chiar o stagnare a pieţei pământului, cu efecte negative asupra vieţii satului.

Probleme cronice în aplicarea legilor funciare

Cum s-a ajuns aici ne explică mai întâi ing. Aurel ANGHEL, directorul Direcţiei Agricole Judeţene. „Criza financiară, dar şi pretenţiile multora dintre proprietari care, în dorinţa de a-şi rotunji cumva veniturile, au ridicat preţurile, au dus la o scădere a interesului celor care vor să cumpere terenuri agricole. Pe de altă parte, există o serie de probleme devenite cronice în finalizarea legilor funciare, printre acestea numărându-se disputele privind limitele administrative dintre mai multe localităţi, în special între oraşe şi comune vecine, aşa cum este cazul între oraşele Ploieşti, Boldeşti-Scăeni, Băicoi, Breaza, Buşteni, Comarnic şi Sinaia şi o serie de localităţi limitrofe, la acestea adăugându-se şi unele diferende, aproape fără sfârşit, între judeţul Prahova şi judeţele vecine – Ialomiţa şi Dâmboviţa; acestea generează perturbări pe piaţa funciară, precum şi în viaţa multora dintre societăţile agricole prahovene… Este suficient să arătăm – mai declară şeful direcţiei agricole prahovene – că inexistenţa unei pieţe funciare active, dar şi dorinţa noastră de a reduce fenomenul de fărâmiţare a agriculturii se lovesc de neputinţa multora dintre marile ferme agricole de a se extinde fie prin noi achiziţii de terenuri, fie prin sprijin în organizarea lor. Iată că la această dată fermele care deţin minimum 50-100 ha şi cele cu peste 1.000 ha sunt puţine, doar 123, în total, pe judeţ. Adică mai puţin de 40% din totalul suprafeţei de cultură. Totodată, un efect nedorit al slabei activităţi pe piaţa funciară îl constituie şi faptul că, an de an, peste 5.000 ha de teren rămân necultivate. Cu toate acestea, investitorii se lasă încă aşteptaţi. Dovadă că, până acum, mai puţin de 1.000 ha au fost achiziţionate de diferite firme, în special de cele cu participare străină: Italia, Franţa, Germania… Interlocutorul nostru mai arată că, în momentul de faţă, în unele sate, unde se mai practică tranzacţii funciare, vânzarea pământului nu se mai face la notariat, ci chiar şi pe la colţ de stradă, cu chitanţe de mână şi cu fel de fel de înţelegeri de vânzare a pământului, totul în afara legii, cu efecte negative pentru toată lumea.“

Comisia judeţeană mediază fără succes disputele dintre comune şi oraşe

Pentru a înţelege mai bine situaţia în care se află azi piaţa pământului în Prahova, suntem îndemnaţi să aflăm şi punctul de vedere al Comisiei judeţene de fond funciar. Ing. Mihai CONDRESCU, purtător de cuvânt al Prefecturii şi, respectiv, al Comisiei judeţene. Acesta susţine că:

„În judeţul nostru, aplicarea legilor funciare este în curs de… finalizare. Iată, spune domnia sa, în unele localităţi mai sunt încă de analizat cereri de reconstituire a drepturilor de proprietate, iar unele hotărâri ale comisiei judeţene şi ale instanţelor de judecată tot nu sunt puse încă în aplicare; apoi există şi o serie de titluri de proprietate cu erori şi care urmează să fie corectate, alte titluri sunt pe… rolul instanţelor, pentru validare, unele perimetre cadastrale nu sunt măsurate din lipsa fondurilor băneşti ale primăriilor, dar şi de punere în posesie, fie pe perimetrele respective, fie pe alte amplasamente, care nu există, din lipsă de terenuri disponibile, aşteptate să fie primite de la ADS. Mai reţinem şi faptul că în judeţ există 20 de litigii între diferite localităţi urbane şi rurale, toate trebuind mediate la Prefectură.“

Măsurătorile cadastrale făcute pe bani, la privat

Şi cum la Comisia judeţeană nu am aflat clar care este situaţia acordării titlurilor de proprietate, am căutat clarificările necesare la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OJCPI). Directorul instituţiei, ing. Marian Brumuşilă, ne spune că, statistic, numărul titlurilor de proprietate acordate este de 119.533 pentru cele 151.625 ha de terenuri agricole şi 18.692 de titluri pentru 45.672 ha de terenuri forestiere, ceea ce înseamnă cu mult peste 90% din suprafaţa disponibilă. Aşadar, situaţia este  satisfăcătoare, numai că au trecut peste 20 de ani de aplicare a Legii nr. 18/91 şi continuă să persiste astfel de probleme cronice pe agenda Comisiei judeţene, cu efecte nedorite asupra finalizării depline a aplicării legilor funciare. De ce? Directorul oficiului de cadastru ţine să declare că nu totul depinde ca mai înainte de OJCPI, fiindcă atribuţiile instituţiei sale sunt acum limitate, până şi măsurătorile şi punerea în posesie căzând acum în sarcina directă a primăriilor. Multe dintre acestea nu au specialiştii necesari, deşi, teoretic, ele au birouri cadas­trale. Există acum 31 de firme private şi 210 de specialişti autorizaţi în măsurători, însă aceştia cer bani pentru orice operaţiune. Şi, cum primăriile nu au bani, totul rămâne ca mai înainte! Mai mult, Legea nr. 133/2012 stabileşte clar toate aceste lucruri, iar medierea disputelor dintre localităţi se face doar de către… Comisia judeţeană de fond funciar. Astfel că cele 20 de dispute, aşa cum este şi cea dintre Primăria comunelor Ciorani – Prahova şi Răduleşti – Ialomiţa, pentru 500 ha de teren, durează de mai bine de zece ani şi pune mari probleme pe piaţa funciară a judeţului, fie şi pentru faptul că ţăranii din comuna vecină din Ialomiţa nu plătesc impozite şi taxe, nici la ei acasă şi nici la comuna Ciorani! Şi uite cum apare şi… evaziunea fiscală!

Tranzacţii cu chitanţă… de mână

Pentru a cunoaşte pulsul la zi al pieţei pământului ne-am adresat celor avizaţi. Stăm de vorbă cu notarul public Constantin Ivan, vicepreşedinte al Camerei Judeţene Prahova a Notarilor Publici, de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. „Putem spune că piaţa funciară este acum la limita de avarie, ca de altfel şi piaţa imobiliară. Pe luna ianuarie a.c. au fost înregistrate doar câteva zeci de tranzacţii, solicitate de către persoane fizice, nu şi din partea firmelor specializate. Acum, pentru anumite categorii de cetăţeni din mediul rural, nu mai există interes la cumpărarea pământului, cu atât mai puţin pentru firme. Este regretabil că mai sunt oameni de la sate care continuă să facă alte tipuri de tranzacţii decât la notariat, folosind diferite forme, precum chitanţa de mână. Aceştia ar trebui să ştie că este păgubitor pentru toată lumea, mai ales că nu se poate înscrie în cartea funciară. Sigur, piaţa pământului este acum inactivă, iar valorile de tranzacţionare modeste, între 80-120 milioane de lei vechi/ hectar. Oamenii de la sate nu au bani, iar firmele străine aşteaptă decizia Guvernului, care va permite vânzarea pământului şi care este anunţată abia pentru 2014. Apoi este o problemă cu hotarele administrative între localităţi. Oamenii vor să ştie dimensiunile proprietăţii, altfel nu pot face tranzacţii.“

La rândul lor, primarii cu care am stat de vorbă confirmă faptul că piaţa pământului este acum ca şi inexistentă. „La noi, la Bărcăneşti, comună vecină cu Ploieşti, pământul nu mai este o atracţie pentru că localnicii ţin la preţ. Oamenii nu vor să vândă sub 10.000 lei/ha, iar cei care mai lasă la preţ o fac de nevoie. Există situaţii în care unii cumpărători din Bucureşti, care în anii anteriori au luat mult pământ la Bărcăneşti, acum îl revând“, a declarat Gheorghe Dima.

Cristea BOCIOACĂ