Analize

Plasa de siguranță a sistemului bancar în acțiune: exemplul American

Share

Confruntate în ultimele zile cu prăbușirea a trei bănci regionale, autoritățile americane au reacționat rapid pentru stăvilirea consecințelor destabilizatoare ale acestei crize, activând mai multe elemente ale plasei de siguranță a sistemului bancar, un dispozitiv care, într-o formă sau alta, există în majoritatea absolută a țărilor lumii, inclusiv în România. Astfel, într-o analiză efectuată de Cristian Bichi, consilier guvernator, la Cancelaria BNR și publicată pe opiniibnr.ro, sunt prezentate măsurile luate și rațiunea pentru care autoritățile americane au recurs la acestea. În continuare vă prezentăm o secțiune din analiza expertului BNR.

Ce este plasa de siguranță a unui sistem bancar?

Sub cupola circului, acrobații efectuează salturi mortale având asigurarea că nu își pun viața în pericol datorită prezenței unei plase de siguranță. În mod analog, sistemul bancar își desfășoară activitatea în condițiile existenței unei plase de siguranță, altfel spus un set de instituții, legi și procedee care întăresc abilitatea sa de a face față unor șocuri sistemice[i].

Plasa de siguranță (dispozitivul de siguranță) este văzută ca un element important al infrastructurii financiare, ce este necesar pentru asigurarea stabilității financiare a unei țări prin promovarea încrederii în sistemul bancar. Plasa prezintă însă un dezavantaj, acela că generează risc moral prin inhibarea stimulentelor de monitorizare și gestionare a riscurilor de către agenții de piață. De aceea, este necesar ca ea să acorde atenție nu numai garantării împotriva unor evenimente cu consecințe negative, ci și utilizării de mecanisme care să descurajeze comportamentele destabilizatoare.

În general, se consideră că o plasă de siguranță financiară (în continuare „plasă de siguranță“) se compune din următoarele elemente:

  • scheme de garantare a depozitelor;
  • asistență de lichiditate de urgență (împrumutătorul de ultimă instanță);
  • politici de ieșire din sistemul bancar.

Cum s-a ajuns la prăbușirea SVB și Signature Bank?

Sillicon Valley Bank (SVB) a fost o instituție de credit regională cu sediul central în California, care, din punctul de vedere al totalului său de bilanț (209 de miliarde USD la 31 decembrie 2022), s-a plasat în poziția de a șaisprezecea cea mai mare bancă din SUA. Prăbușirea sa se explică, în principal, printr-o slabă gestiune a riscurilor, dar și prin deficiențe ale cadrului de reglementare și supraveghere.

Modelul de afaceri al băncii a avut numeroase slăbiciuni, fiind caracterizat printr-o concentrare puternică a surselor de lichiditate, nepotriviri însemnate de scadențe prin atragere pe scară largă de depozite pe termen scurt și plasamente excesive pe termen lung, precum și o puternică expunere la riscul de rată a dobânzii. În plus, banca a beneficiat de dereglementarea limitată introdusă prin Legea nr. 174/2018 (Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act), ce a făcut ca cerințele prudențiale mai stricte prevăzute de legislația anterioară (Dodd-Frank Act) pentru băncile de importanță sistemică federală să nu fie aplicabile SVB[iii], întrucât plafonul de eligibilitate pentru un astfel de regim (stabilit în funcție de totalul de active) a fost ridicat de la 50 la 250 de miliarde de dolari SUA.

Afacerile SVB s-au concentrat pe oferirea de servicii financiare firmelor de tehnologie, celor din domeniul capitalului de risc și angajaților acestora. Prin urmare, majoritatea depozitelor sale au provenit de la clienți aparținând unui singur sector economic (concentrare de risc) și, ceva neobișnuit, aproximativ 95% din depozite depășeau valoarea de 250 000 USD, care reprezintă suma maximă asigurată de către FDIC în caz de prăbușire a unei bănci. Sumele atrase au fost plasate în credite și într-un portofoliu de titluri pe termen lung extrem de mare.

Gestiunea crizei

În contextul turbulențelor înregistrate pe piața bancară americană, autoritățile au utilizat toate cele trei elemente ale plasei de siguranță, ce le-au stat la dispoziție.

  1. Garantarea depozitelor

În prezent, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), entitate înființată în SUA după criza din 1929-33 pentru a restabili încrederea în sistemul bancar american, îndeplinește trei funcții: (1) fond de garantare a depozitelor bancare; (2) autoritate de supraveghere pentru anumite instituții de credit; (3) autoritate de rezoluție bancară și administrator pentru băncile aflate în faliment.

Prima acțiune de gestiune a crizei în cazul SVB a fost numirea FDIC ca administrator. În această calitate, FDIC, ca persoană juridică, are obligația legală de a soluționa falimentul unei bănci într-o manieră care să presupună „cele mai mici costuri“ („least-cost resolution“) pentru fondul de asigurare a depozitelor, pe care îl gestionează. Pentru a respecta cerința respectivă, FDIC a anunțat că va alege, din instrumentele care îi stau la dispoziție, metoda lichidării și a plății depozitelor asigurate. În acest scop, FDIC a înființat o entitate bancară cu scop special (Deposit Insurance National Bank of Santa Clara), unde a transferat toate depozitele asigurate de la SVB. În acest fel, foștii clienți SVB urmau să aibă acces imediat (în 14 martie, peste perioada de week-end) la cota asigurată de 250.000 USD din depozitele lor. De reținut că, pentru a calma tensiunile, FDIC a precizat că va plăti deponenților neasigurați un „dividend în avans în următoarea săptămână“, sursa acestor plăți urmând a fi reprezentată de fondurile ce urmau a fi obținute rapid din valorificarea activelor băncii în faliment. FDIC a mai precizat că, pe măsură ce va vinde și celelalte active ale SVB, deponenții neasigurați vor primi alte plăți de „dividende“.

Abordarea inițială a FDIC nu garanta acoperirea integrală a depozitelor neasigurate și prezenta numeroase incertitudini legate de nivelul și momentul plăților parțiale în contul acestora. Confruntate cu un început de contaminare bancară la nivelul băncilor regionale, ce s-a manifestat prin retrageri în creștere de depozite bancare din aceste entități, autoritățile au decis să schimbe strategia.

  1. Asigurarea sprijinului de lichiditate de urgență

O a doua măsură adoptată a privit asigurarea de lichidități în sistemul bancar, FED anunțând că va oferi fonduri suplimentare instituțiilor care primesc depozite („depositary institutions“) pentru ca acestea să facă față necesităților deponenților lor. Pentru a transpune în fapt anunțul său, FED a creat un nou program de finanțare a băncilor (Bank Term Funding Program – BTFP), ce oferă împrumuturi cu o durată de până la un an tuturor categoriilor de instituții ce atrag depozite bancare, contra unor garanții eligibile și cu dobânzi avantajoase. Garanțiile acceptate cuprind titluri ale Trezoreriei SUA, titluri ale agențiilor guvernamentale și titluri garantate cu portofolii de credite ipotecare ale agențiilor guvernamentale. De remarcat că titlurile depuse garanție vor fi evaluate la valoarea lor nominală, instituțiile bancare nemaifiind obligate să vândă rapid aceste instrumente financiare în condiții de stres și astfel să accepte pierderi. Potrivit FED, acțiunea „va întări capacitatea sistemului bancar de a salvgarda depozitele și va asigura permanent alimentarea cu bani și credit a economiei“. Totodată, instituțiile bancare vor putea obține lichiditate prin accesarea facilității de creditare a băncii centrale („discount-window“). FED a mai menționat că „este pregătită să răspundă oricărei presiuni de lichiditate care ar putea apărea“.

  1. Ieșirea din sistem/rezoluția bancară

În calitatea sa de autoritate de rezoluție, FDIC a înființat o bancă punte (în 12 martie) pentru a prelua operațiunile Signature Bank, imediat după închiderea băncii și numirea sa în calitate de administrator. O săptămână mai târziu, FDIC a anunțat că a încheiat o tranzacție de cumpărare de active și asumare de pasive („P&A transaction“) în cazul băncii punte, prin care aproape toate depozitele și o anumită parte din portofoliul de credite ale acesteia au fost preluate de Flagstar Bank, New York. Prin această tranzacție, deponenții Signature Bank, cu excepția deponenților legați de afacerile de natură digitale, vor deveni automat deponenți la banca cumpărătoare, aceste depozite rămânând în continuare garantate de FDIC. Depozitele legate de afaceri digitale, în sumă de 4 miliarde USD, vor putea fi obținute direct de la FDIC.

Controverse legate de reacția autorităților americane

Măsurile luate de autorități pentru rezolvarea tensiunilor de pe piața bancară americană au dus la comentarii extrem de multe și foarte diverse[vi]. Cea mai mare parte a acestora se referă însă la invocarea excepției de risc sistemic, ce a permis protecția nelimitată a depozitelor din cele două bănci. Pentru unii, măsura reprezintă sfârșitul disciplinei de piață în cazul băncilor și garantarea implicită a tuturor depozitelor bancare. Ea ar putea crea probleme în viitor, întrucât încurajează un comportament mai riscant al managerilor băncilor și reduce monitorizarea sănătății acestora din partea deponenților, investitorilor și a altor creditori. Alții, inclusiv autoritățile, răspund că activarea excepției este punctuală, referindu-se doar la problemele înregistrate de cele două bănci, și că aceasta a fost necesară pentru a preveni riscul de contaminare. Autoritățile nu exclud să intervină din nou, în cazul altor bănci mici, dacă va fi nevoie. Stabilirea nivelului acceptabil de risc privind instabilitatea financiară nu este un exercițiu ușor. Prin urmare, este prea devreme pentru a ști dacă, prin măsurile luate, autoritățile din SUA au suprareacționat sau nu. Exemplul american arată însă că plasa de siguranță a sistemului bancar va sta întotdeauna la dispoziția autorităților dintr-o țară în acțiunea acestora de a reduce consecințele destabilizatoare ale unei crize (managementul crizei) și pentru a preveni apariția tensiunilor pe piața bancară (prevenirea crizei).

Ion BOGDAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *