Afaceri

Noua politică de coeziune

Share

Politica de coeziune a UE, în valoare de aproape 350 miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani, sprijină 455 de programe naţionale şi regionale de dezvoltare în întreaga Uniune. În contextul atât al revizuirii bugetului UE cât şi al strategiei Europa 2020 se află în discuţie o serie de opţiuni de reformare a politicii începând cu 2013, moment în care perioada actuală de finanţare se încheie. Cel de-al cincilea Forum privind Coeziunea, desfăşurat la Bruxelles, reprezintă ultima ocazie pentru statele membre şi regiunile UE de a-şi face auzite opiniile, înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative referitoare la politica de coeziune viitoare, prevăzute pentru vara lui 2011. La acest eveniment, care se organizează din trei în trei ani, Comisia a invitat factori politici de nivel înalt din cele 27 de state membre.

Reprezentarea oficială, la cel mai înalt nivel

La lansarea forumului, alături de Johannes Hahn, comisarul pentru politică regională, şi de László Andor, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, s-au aflat José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, şi Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei – ţări care deţin preşedinţia UE în 2011 –, precum şi Andrius Kubilius, prim-ministrul Lituaniei.

Înaintea evenimentului, comisarul Hahn a declarat: „Uniunea are nevoie, cu precădere în această perioadă economică dificilă, de investiţii solide şi adecvate în regiunile sale, prin intermediul politicii de coeziune. Forumul privind Coeziunea oferă o ocazie crucială reprezentanţilor de la nivel naţional, regional şi local, precum şi altor factori interesaţi, de a face schimb de idei cu privire la politica viitoare. Concluziile rezultate în urma consultărilor şi discuţiilor desfăşurate în timpul Forumului ne vor ajuta să elaborăm o politică de coeziune şi mai eficientă, mai bine adaptată situaţiei economice actuale, care să sprijine contribuţia noastră la obiectivele ambiţioase ale strategiei Europa 2020.”

Comisarul Andor a adăugat: „Am văzut că politica de coeziune poate avea o contribuţie reală la ocuparea forţei de muncă, la oportunităţile în materie de educaţie şi în ceea ce priveşte incluziunea. Ea favorizează creşterea şi competitivitatea şi sprijină progresul social, însă trebuie să se adapteze pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă ţările şi cetăţenii noştri pe măsură ce ieşim din perioada de criză. Strategia Europa 2020 este cadrul pe care l-am stabilit de comun acord, iar politica de coeziune trebuie să sprijine cele mai importante priorităţi ale acesteia în materie de reformă.”

Proiecţia până în 2020

Evenimentul a analizat în special rolul politicii de coeziune în realizarea strategiei Europa 2020, care stabileşte planul de dezvoltare economică durabilă a UE pe parcursul deceniului următor. Pe parcursul evenimentului au existat patru grupuri tematice, prezidate de comisari UE, care s-au concentrat asupra componentelor-cheie ale strategiei Europa 2020, şi anume: creştere economică inteligentă, creştere economică ecologică, creştere economică favorabilă incluziunii şi dimensiunea teritorială a strategiei Europa 2020.

Odată cu publicarea celui de-al cincilea raport de coeziune în noiembrie 2010, Comisia şi-a prezentat ideile de început pentru o mai bună simplificare şi eficientizare a sistemului de aplicare a politicii de coeziune, precum şi pentru îmbunătăţirea procesului de evaluare, derulare şi obţinere de rezultate printr-o stabilire mai eficientă a obiectivelor.

Cu toate acestea, pentru politica de coeziune viitoare, Comisia a propus ca finanţarea să se concentreze pe priorităţile-cheie ce corespund obiectivelor strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactului ei. Toate opţiunile prezentate în raport vor fi analizate în detaliu în cadrul grupurilor.

Politica de coeziune a adus o contribuţie importantă la creşterea economică şi prosperitate, demonstrând cu ajutorul cifrelor modul în care aceasta a sprijinit crearea a aproximativ 1,4 milioane de noi locuri de muncă, reintegrarea a aproape 34 milioane de şomeri. Ea a contribuit la îmbunătăţirea competenţelor a 36 de milioane de persoane, a finanţat 4.700 km de autostrăzi şi 1.200 km de căi ferate de mare viteză, a asigurat tratarea apelor uzate pentru un număr suplimentar de 23 milioane de persoane, a permis accesul la apă potabilă pentru un plus de 20 milioane de persoane, a oferit cursuri de dezvoltare a competenţelor pentru 10 milioane de oameni pe an, accentul punându-se pe grupurile vulnerabile.

Distincţii

În timpul Forumului, preşedintele Barroso a prezentat, de asemenea, primele premii din categoria „Regiuni de excelenţă” cu ocazia unei ceremonii care a avut loc după sesiunea de deschidere. Lituania, Ţara Galilor (Marea Britanie) şi Brandenburg (Germania) sunt câştigătoarele distincţiilor şi au fost reprezentate de prim-ministrul Andrius Kubilius, prim-ministrul Carwyn Jones şi, respectiv, de ministrul pentru economie şi afaceri europene Ralf Christoffers. Premiile „Regiuni de excelenţă” recompensează regiunile şi ţările care au implementat cu succes politicile, programele şi proiectele ce corespund strategiei Europa 2020 pentru creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Regiunile câştigătoare au fost selectate, ca având rezultatele globale cele mai bune, dintre regiunile cărora le-au fost acordate premiile anuale ale UE, începând din 2008.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *