Investiţii de mediu la sate

Share

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) derulează anul acesta mai multe programe care vizează mediul rural. Valoarea totală alocată se ridică la peste 900 milioane de lei.

 Programe care continuă în 2011

Programul Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice existente are două componente. Prima vizează persoanele fizice. A fost lansată la 1 iulie 2010 şi continuă până la epuizarea celor 110 milioane de lei prevăzute. A doua se adresează unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi unităţilor de cult.

Programul Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate. Finanţarea nerambursabilă se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile. Bugetul alocat este de 100 milioane de lei, iar suma maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi 3,5 milioane de lei.

Programe noi, care încep în 2011

Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente obiectivelor din domeniul public al statului are prevăzute în proiectul de buget 200 milioane de lei.Ministerul Mediului şi Pădurilor precizează că sumele definitive, alocate pe programe în anul 2011, pot fi consultate, iar cei interesaţi pot să-şi întocmească planurile de afaceri.

 (T.D.)