IT

INS: 65,6% dintre gospodării au calculator acasă

Share

Potrivit ultimei cercetări efectuate de Institutul Național de Statistică (INS), din totalul gospodăriilor din România, aproape două treimi, respectiv 65,6%, au avut în anul 2017 un calculator acasă, 65,9% dintre acestea concentrându-se în mediul urban. Totodată, 68,6% dintre gospodăriile din România au avut, în anul 2017, acces la reţeaua de Internet de acasă, 64,3% dintre acestea fiind localizate în mediul urban.

București-Ilfov, în frunte

Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în gospodării, în anul 2017 aproape două treimi din totalul gospodăriilor din România (65,6%) deţin un calculator acasă. Astfel, în funcţie de mediul de rezidenţă, s-au înregistrat diferenţe în ceea ce priveşte dotarea gospodăriilor cu calculator. Astfel, dacă dintre gospodăriile din mediul urban 75,9% sunt dotate cu calculator acasă, în rândul gospodăriilor din mediul rural proporţia acestora este de numai 51,9%. Din analiza în profil teritorial a înzestrării cu calculatoare a gospodăriilor nu se remarcă diferenţe prea mari între regiuni, ponderea acestora situându-se între 50% şi 70% din numărul total de gospodării din fiecare regiune, cu excepţia regiunilor Bucureşti-Ilfov (82,6%), Vest (73,2%) şi Nord-Vest (72,0%). Ponderile cele mai mici s-au înregistrat în regiunile: Nord-Est (57,8%) ṣi Sud-Muntenia (58,6%). În anul 2017, din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani, 72,5% au folosit cel puţin o dată un calculator.

Tot mai conectați

Pe medii de rezidenţă, frecvenţa utilizării calculatoarelor înregistrează diferenţe semnificative în mediul urban faţă de cel rural, astfel numărul de persoane care folosesc calculatorul în mediul urban este de aproape 1,7 ori mai mare faţă de cel al utilizatorilor din mediul rural. Totodată, proporţia bărbaţilor utilizatori de calculatoare este puţin mai mare decât cea a femeilor: 73,8% faţă de 71,3%. Ponderea persoanelor care utili­zează calculatorul are un trend descendent la o analiză pe grupe de vârstă, în sensul că majoritatea persoanelor tinere din grupa de vârstă 16-34 ani (91,5%) folosesc calculatorul, în timp ce doar 44,8% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 55 şi 74 ani au utilizat calculatorul. În privința accesului la Internet, în anul 2017 mai mult de două din trei gospodării din România (68,6%) au acces la reţeaua de Internet de acasă. Faţă de anul 2016, ponderea gospodăriilor cu acces la Internet a crescut cu 3,6 puncte procentuale. Astfel, la nivelul anului 2017, conectarea la Internet a fost mai răspândită în cadrul gospodăriilor din regiunea Bucureşti-Ilfov (peste 4 din 5 gospodării aveau acces la Internet de acasă), urmată de regiunile Vest şi Nord-Vest. Cele mai mici ponderi ale gospo­dăriilor cu conectare la Internet sunt înregistrate de regiunile Sud-Muntenia (63,3%) şi Nord-Est (61,3%). Dintre utilizatorii curenţi, 73,3% folosesc Internetul cu frecvenţă zilnică sau aproape zilnică.

Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *