Semn bun – cresc veniturile agricole

Share

• Eurostat confirmă: veniturile agricultorilor europeni

au crescut cu 12% în 2010 faţă de 2009, ele rămânând însă scăzute în raport cu nivelul înregistrat în anul 2007. În anul 2010, venitul agricol a crescut cu 10,7% în termeni reali, în comparaţie cu anul 2009. Este vorba de un semn pozitiv după doi ani care au fost marcaţi de enorme pierderi de venit, fiind vorba de scăderi de 4,3% în 2008 şi de -10% în anul 2009. Evoluţia mediei venitului agricol pe muncitor în UE-27 scoate în evidenţă diferenţe semnificative între statele membre. Astfel, şase state au înregistrat o taxă de creştere negativă, fiind vorba despre: Marea Britanie, România, Grecia, Italia, Finlanda şi Cipru.

Evoluţia venitului agricol în 2010

Venitul net al exploataţiilor agricole a cunoscut o creştere de 22% în termeni reali, după ce a înregistrat o scădere de 12% în 2009. Veniturile agricultorilor europeni în 2010 sunt mai mici decât jumătatea salariului mediu din celelalte sectoare economice.

Venitul agricol s-a ameliorat datorită măsurilor care au compensat creşterea continuă a costurilor de producţie. Evoluţia acestor măsuri a fost influenţată mai mult de creşterea preţurilor produselor agricole (5,3%) decât de scăderea producţiilor (-1,4%), cu toate că am avut creşteri însemnate şi ale inputurilor agricole (+1,2%).

O analiză a producţiei agricole, pe sector, duce la apariţia unei situaţii extrem de variabile: preţurile cerealelor, preţurile culturilor industriale, preţul cartofului şi al laptelui au crescut la o rată cu două cifre, în timp ce preţurile uleiului de măsline, cărnii şi ouălor au înregistrat scăderi. În spatele măsurilor de creştere se ascunde o scădere a nivelului producţiei (-1,4%), care este o consecinţă probabilă a preţului care nu a fost plătit agricultorilor în anul 2009.

Evoluţia inputurilor agricole în UE-27, în anul 2010(vezi tabel revistă) 

În 2010, preţul inputurilor agricole, plătit de agricultori din UE 27, a crescut cu 1,2% în termeni reali, impulsionaţi fiind de creşterea preţului energiei (+8,5%). Scăderea producţiei agricole a fost urmată de utilizarea unor cantităţi mai mici de inputuri agricole (de exemplu, produse fitosanitare) care nu au afectat destul de mult veniturile agricultorilor.

Tendinţa pe termen lung a venitului agricol ne arată că nu este suficientă numai creşterea înregistrată în anul 2010 pentru a compensa pierderile înregistrate în anii 2008 şi 2009. În consecinţă, venitul agricol, pe persoană activă, din UE-27 rămâne inferior în termeni reali în comparaţie cu nivelul înregistrat în anul 2007.

În 10 ani, venitul agricultorilor din UE a înregistrat creşteri în medie de 17,2%, dar în spatele acestei majorări se ascunde o mare diferenţă între statele membre. Noile state membre au înregistrat rezultate bune ca urmare a creşterii progresive a plăţilor directe, precum şi restructurării sectoarelor care necesită foarte multă forţă de muncă. Pe durata aceleaşi perioade, venitul agricultorilor din „vechile“ state membre aproape a stagnat.

Începând cu anul 2000 şi până în prezent, numărul angajaţilor a scăzut cu cca 25%. Tendinţa de scădere a venitului agricol este imputabilă măsurilor promovate în agricultura europeană (-8,5% între 2002 şi 2010) şi creşterii paralele a costului de producţie (+5,4% între 2002 şi 2010).

Pe parcursul ultimilor 8 ani, sectoarele care au resimţit cel mai mult scăderea preţului a fost cel al uleiului de măsline şi cel al ovinelor şi caprinelor. Pentru aceste sectoare, valoarea producţiei a scăzut la mai mult de jumătate. Furajele şi păsările au rezistat tendinţei de scădere ca urmare a creşterii ofertei, şi nu a creşterii preţului.

În 2010, inputurile au costat în general cu 6,9% mai mult decât preţurile înregistrate de acestea în anul 2002, iar în cazul energiei şi îngrăşămintelor preţurile au avut creşteri de 27,5%, respectiv de 33,7% (faţă de anul 2002). Creşterea permanentă a preţului inputurilor a determinat agricultorii să limiteze folosirea lor, acest fapt producând scăderi drastice ale producţiei agricole europene. Între 2000 şi 2010, venitul din sectorul agricol a rămas relativ la acelaşi nivel ca urmare a deteriorării persistente a foarfecei preţurilor. Îmbunătăţirea mijloacelor de producţie pe termen lung duce la creşterea securităţii alimentare a Uniunii Europene.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU