Europa are cea mai restrânsă suprafață cu păduri protejate

Share

În vreme ce civilizația actuală are nevoie de tot mai mult spațiu și îl obține în detrimentul naturii, realitatea ne demonstrează că nu ne putem dispensa de beneficiile pe care aceasta ni le aduce. Pădurile reprezintă o resursă incredibil de valoroasă, dar care, în lipsa unei strategii eficiente de protecție, riscă să se epuizeze.

Potrivit statisticilor FAO, pădurile oferă mai mult de 86 de milioane de locuri de muncă verzi și susțin mijloacele de trai pentru mulți oameni din alte domenii. Se estimează că 880 de milioane de oameni își petrec o parte din timp strângând lemn de foc sau producând cărbune. Dintre oamenii care trăiesc în sărăcie extremă, peste 90% sunt dependenți de păduri pentru cel puțin o parte din mijloacele lor de existență. Oamenii din mediul rural participă adesea la lanțurile valorice ale biodiversității pădurilor, de exemplu prin colectarea produselor lemnoase și nelemnoase din pădurile din apropiere pentru uz personal sau vânzare sau angajându-se în industriile produselor forestiere sau adăugarea de valoare.

Baza de date GlobalTreeSearch raportează existența a 60.082 de specii de arbori. Aproape jumătate din toate speciile de arbori, 45% sunt membre a doar zece familii. Aproape 58% din toate speciile de arbori sunt endemice dintr-o singură țară. În decembrie 2019, un total de 20.334 de specii de arbori au fost incluse în Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN (IUCN, 2019a), dintre care 8.056 au fost evaluate ca fiind amenințate la nivel global (pe cale critică, pe cale de dispariție sau vulnerabile). Peste 1.400 de specii de arbori sunt evaluate ca fiind pe cale critică de dispariție și au nevoie urgentă de măsuri de conservare. Popoarele indigene depind în mare măsură de biodiversitatea pădurilor pentru mijloacele lor de existență, deși această relație este în schimbare pe măsură ce legăturile lor cu economiile monetare naționale și globale cresc. Zonele gestionate de popoarele indigene (aproximativ 28% din suprafața globului) includ unele dintre cele mai intacte păduri ecologice și multe puncte fierbinți de biodiversitate.


La nivel global, 18% din suprafața pădurilor din lume sau mai mult de 700 de milioane de hectare se încadrează în zone protejate stabilite legal, cum ar fi parcuri naționale, zone de conservare și rezervații de vânat (categoriile I-IV IUCN). Cea mai mare pondere a pădurilor din ariile protejate se găsește în America de Sud (31%) și cea mai mică în Europa (5%).


Recreerea și turismul sunt, de asemenea, activități care aduc venituri în economia rurală. În fiecare an sunt efectuate aproximativ 8 miliarde de vizite în zonele protejate, dintre care multe sunt acoperite cu păduri.


Laura ZMARANDA