Afaceri

Dezvoltarea antreprenorială la sate

Share

Potrivit statisticilor, aproximativ 45% din populaţia ţării trăieşte în mediul rural, principala sursă de venit pentru oamenii de la sate fiind agricultura. Condiţiile în care ţăranii îşi desfăşoară activitatea nu favorizează dezvoltarea acestui sector, astfel că preponderenţa fermelor de subzistenţă este majoritară. Fapt este că oamenii se confruntă cu probleme economice şi sociale tot mai acute, iar consecinţele se fac simţite printr-un  fenomen deosebit de grav: depopularea satelor.

Un proiect pentru ţărani

Federaţia AGROSTAR s-a făcut cunoscută de-a lungul timpului pentru tenacitatea şi consecvenţa cu care a luptat pentru drepturile fermierilor şi ale oamenilor de la sate, iar iniţiativele sale au dovedit de fiecare dată cât de puternic este ancorată în realităţile momentului. Unul dintre programele de amploare în care federaţia s-a implicat este Proiectul DIA Rural. Este vorba despre un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 2007-2013 „Investeşte în oameni“ şi se ridică la peste 17 milioane de lei.

În acest program au fost cuprinse 22 de judeţe, însă zona pe care s-a concentrat desfăşurarea proiectul a fost în Regiunea Sud-Muntenia, cu un procent de 64,6% dintre participanţi, urmată de regiunea Sud-Vest, cu 27,5%, şi Sud-Est, cu 7,9%.

Pentru împlinirea dezideratelor mai sus prezentate a fost necesar ca tot în cadrul proiectului „Dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale în mediul rural“ să fie înfiinţate două centre de formare pentru întreprinzătorii din mediul rural. Acest lucru s-a realizat în noiembrie 2009, atunci când a fost inaugurat Centrul de Formare pentru Dezvoltare Rurală Oltenia şi la începutul anului 2010, când a fost deschis şi cel de-al doilea centru în municipiul Târgovişte.

Obiective

Conştienţi de impactul economic, dar şi social pe care îl implică abandonul satelor româneşti, iniţiatorii proiectului DIA au conceput acest program astfel încât să poate veni în ajutorul sătenilor cu o serie de alternative. Acestea privesc în mare parte dezvoltarea unor activităţi non-agricole. În acest sens, cei cuprinşi în program beneficiază de cursuri de antreprenoriat şi sunt învăţaţi să utilizeze calculatorul şi internetul. Mai mult decât atât, li se predă limba engleză şi li se aduc la cunoştinţă noţiuni despre sănătatea, securitatea şi igiena la locul de muncă.

În cadrul aceluiaşi proiect au fost desfăşurate cursuri destinate în special muncitorilor şi şomerilor, precum şi altor colectivităţi defavorizate, în care s-au predat noţiuni elementare de contabilitate, fiscalitate, resurse umane, comercializare şi comerţ exterior. Au avut loc şi seminarii cu tema protecţia mediului din zonele rurale şi deprinderile de viaţă sănătoasă.

În afara cursurilor la care au luat parte, oamenii au avut ocazia să se informeze cu privire la oportunităţile de angajare în sectoare non-agricole şi a posibilităţilor de a iniţia afaceri adaptate cerinţelor pieţei actuale.

Laura DOBRE ZMARANDA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *