Afaceri

Dezideratele agricultorilor europeni

Share

Publicarea noului proiect al Comisiei Europene de mediu face ca menţinerea biodiversităţii să ducă la subminarea competitivităţii agricultorilor. Capacitatea unică de care dispune sectorul agricol îi permite să ofere societăţii o contribuţie pozitivă în materie de biodiversitate, toate acestea cu producerea, în acelaşi timp, şi a produselor alimentare.

Soluţiile „câştigător-câştigător“ sunt deci necesare pentru a rezulta o „creştere verde“ şi permit agricultorilor să pună în practică măsurile legate de biodiversitate, odată cu scopul lor principal, acela de a produce mărfuri alimentare de o manieră durabilă.

Principalii responsabili

Agricultorii, în colaborare cu administratorii pădurilor, joacă un rol-cheie în conservarea peisajelor rurale, în evitarea abandonării terenurilor, în menţinerea biodiversităţii la cote ridicate şi în efectuarea serviciilor ecosistemice pe care le furnizează.

Ei sunt dispuşi să integreze practicile agricole respectoase faţă de biodiversitate în activităţile desfăşurate zilnic. Rezultatele pozitive au fost deja obţinute, ţinând cont de diversele măsuri de agromediu implementate, precum şi de protejarea voluntară a biodiversităţii.

În zonele unde pădurile şi terenurile agricole coexistă, potenţialul biodiversităţii este foarte ridicat. Conform datelor existente, piaţa nu plăteşte eforturile agricultorilor în direcţia evitării pierderii de biodiversitate, de aceea o susţinere financiară este necesară pentru a permite astfel continuarea activităţilor lor de o manieră pozitivă pentru biodiversitate fără a afecta viabilitatea lor economică şi fără ca nivelul de competitivitate să fie pus în pericol.

Solicitarea agricultorilor

Agricultorii solicită formarea profesională şi servicii de consiliere pentru a le creşte gradul de competenţă.

Inovarea permite menţinerea unui sector agricol competitiv, odată cu furnizarea de beneficii pentru mediu cu un efect important în viitor, ţinând cont de cererea mondială de alimente aflată în creştere şi de exigenţele legate de exploatarea solului.

Agricultorii sunt conştienţi de responsabilitatea lor în materie de conservarea diversităţii genetice a animalelor şi plantelor utilizate pentru producţie, ca o măsură de respectare a biodiversităţii şi o contribuţie preţioasă la menţinerea habitatelor.

Menţinerea diversităţii genetice, inclusiv în materie de varietăţi vegetale, neutilizate încă în producţia agricolă, va câştiga importanţă în contextul schimbărilor climatice.

Agricultura şi administrarea pădurilor trebuie să poată răspunde cererii în creştere în materie de bioenergie şi securitate alimentară, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea noii strategii europene în materie de biodiversitate.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *