Administratie

Cum se obțin certificatul de urbanism și autorizația de construire

Share

obtinerea-certificatului-de-urbanismCertificatul de urbanism

Este actul premergător autorizației de construire, dar, atenție!, nu ține loc de autorizație și nu conferă dreptul de a executa lucrări. Se obține de la primăria pe raza căreia doriți să începeți lucrările de construcție în intravilanul localității (locuință). Termenul de eliberare în regim normal este de 30 de zile de la depunerea documentelor.

Ce documente sunt necesare?

Solicitantul va depune la emitent următoarele documente:

  • cerere-tip (formularul este pus la dispoziție de emitent și se numește „cerere pentru emiterea certificatului de urbanism“), care conține informații cu privire la elemente de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului (localitate, număr cadastral, număr de carte funciară), informații care definesc scopul pentru care se solicită acest document;
  • planuri topografice sau cadastrale (2 exemplare), cu indicarea imobilului și a vecinătăților – teren și/sau construcții – la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, vizate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial. Planul topo poate fi înlocuit cu extras din planul cadastral al localității, eliberat de autoritatea administrației publice locale,cu condiția ca lucrările de cadastru imobiliar edilitar să fi fost realizate în baza Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;
  • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie. Valoarea taxei este stabilită de fiecare consiliu local, în limitele prevederilor legale. Exemplu pentru mediu urban: până la 150 mp inclusiv – 5 lei/mp; 151-250 mp – 6 lei/mp; 251-500 mp – 8 lei/mp; 501-750 mp – 9 lei/mp; 751-1.000 mp – 12 lei/mp; peste 1.000 mp – 14 lei + 0,01 lei/mp pentru ce depășește 1.000 mp. Pentru mediul rural, legea spune că valoarea taxei este de 50% din cuantumul stabilit pentru orașe/municipii.

Autorizația de construire

Pentru a vă fi mai ușor, respectați următorii pași:

  1. Comandați un studiu geotehnic pentru amplasamentul pe care construiți. El nu este obligatoriu pentru locuințe, deși ar fi de preferat să cunoașteți caracteristicile terenului necesare proiectantului, mai ales dacă imobilul va fi mai mare de P+1. Costul diferă de la firmă la firmă;
  2. Realizați proiectul casei cu o firmă/proiectant ales. După alegerea soluției definitive, se va elibera proiectul de autorizare pentru detaliu (DTAC, planșe desenate și documentații scrise – arhitectură, structură de rezistență, instalații);
  3. Obțineți avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism: de mediu, rețele de gaz, electricitate, ISU (pompieri), rețele de apă/canalizare, salubritate. Dacă ați angajat un proiectant, se va ocupa acesta de acorduri/avize (costul taxelor diferă în funcție de operator);
  4. Solicitați la primărie autorizație de construire. Dosarul conține:

– cerere tip pentru emiterea autorizației de construire;

– certificatul de urbanism, în copie;

– acte de proprietate asupra terenului (copie legalizată);

– proiectul tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC), plus referatele de verificare, semnate și ștampilate, în original;

– avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;

– dovada de achitare a taxelor legale.

  1. Dezvoltați documentația din proiectul de execuție, prin proiectul tehnic și detaliile de execuție (documentație scrisă și parte desenată privind toate caracteristicile casei);
  2. Anunțați primăria și, după caz, inspectoratul de stat în construcții, cu 5 zile înainte, că începeți lucrările, fie că lucrați în regim propriu (respectând proiectul), fie cu o firmă autorizată.

Taxa pentru o autorizație de construcție este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Maria BOGDAN

Revista Agrobusiness nr. 13, 1-15 iulie 2016 – pag. 20-21

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *