Cum îţi schimbi furnizorul pentru facturi mai mici la curent

Share

electricitatePuţină lume știe că, de la 1 iulie, 50% din piaţa de energie pentru consumatorii casnici a devenit concurenţială, adică jumătate din energia pe care furnizorii o vând clienţilor provine din piaţa liberă. Cu alte cuvinte, începând cu acest an, puteţi alege un alt furnizor de energie decât acela la care sunteţi abonat de zeci de ani. Și asta pentru că trecerea se poate face rapid, chiar şi cu datorii către actuala companie ce vă vinde curentul, iar negocierea cu noul furnizor vă poate aduce economii la factură de până la 5%.

Ghidul clientului

Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România, care reuneşte 46 dintre cele mai mari companii, a făcut un ghid al clientului ce doreşte să se mute la un alt furnizor, prin care, pas cu pas, se explică ce trebuie făcut, la ce trebuie să fiţi atenţi, ce avantaje şi dezavantaje aveţi. Lista furnizorilor autorizaţi să livreze pe piaţa reglementată se găseşte pe site-ul ANRE. De aici vă alegeţi o firmă care activează în aria dumneavoastră geografică. Îi scrieţi şi îi cereţi o ofertă de preţ. Prin lege, furnizorul este obligat să vă răspundă în 21 de zile. Dacă preţul din ofertă vi se pare convenabil, puteţi negocia un nou contract. Trebuie să ştiţi că energia contează în proporţie de doar o treime în factură. Luând în calcul şi că 50% din energie se achiziţionează acum din piaţa liberă, ar rezulta că puteţi negocia într-o marjă de 1% până la 5% pentru un preţ final mai bun. Odată luată decizia de a vă muta la un alt furnizor, trebuie să îl notificaţi pe actualul că renunţaţi la contractul cu el. Astfel, după ce aţi notificat vechiul furnizor, puteţi semna contractul cu cel nou. De toate actele necesare se ocupă el.

Ce recomandă AFER:

– Contactezi mai mulţi furnizori pentru a obţine oferte diferite. Furnizorul de energie este obligat, prin lege, să îţi transmită o ofertă de furnizare în maxim 21 de zile. Apoi, evaluezi ofertele primite comparând preţul energiei, durata contractului, condiţiile de încetare a contractului, termenele şi modalităţile de plată.

– Alegi noul furnizor şi semnezi un contract cu acesta. Va trebui să trimiţi vechiului furnizor o notificare cu 30 de zile înainte de încetarea contractului, prin care îi vei aduce la cunoştinţă că ai optat pentru un alt furnizor. Noul tău furnizor te va consilia în vederea demersurilor necesare schimbării contorului de energie electrică. Atenţie! Facturile de energie electrică trebuie achitate la zi.

– Noul tău furnizor va contacta toate părţile implicate în vederea citirii indexului contorului aferent datei efectuării schimbării furnizorului. Această citire are drept scop stabilirea indexului pentru decontarea finală (indexul de reziliere contract) cu vechiul furnizor, index ce constituie totodată şi baza de la care decurg obligaţiile de plată a consumului de energie electrică către noul furnizor.

– Vei primi o factură pentru decontarea finală, pe care va trebui să o plăteşti în termenul de scadenţă. Verifică dacă această factură este corectă şi nu uita să compari indexul final facturat cu ultimul index citit şi indexul iniţial din această factură cu indexul final din factura anterioară.

Dar consumatorii casnici trebuie să ştie că:

– contractele de distribuţie a energiei electrice sunt reglementate şi au acelaşi conţinut pentru toţi furnizorii şi operatorii de reţea.

– calitatea şi continuitatea alimentării sunt atribute legate de operatorul de reţea, adică de distribuitor, nu de furnizorul cu care s-a încheiat contractul de livrare a energiei.

– astfel, furnizorul nu poate influenţa numărul şi durata întreruperilor, dar poate asigura comunicarea cu operatorul de reţea pentru creşterea predictibilităţii şi reducerea efectelor.

Drepturile consumatorilor:

– dreptul de acces la reţelele de energie electrică;

– dreptul de a consuma energie electrică;

– dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;

– dreptul de a fi informat în legătură cu condiţiile generale de contractare, preţurile şi tarifele aplicabile etc.;

– dreptul de a solicita furnizorului modificarea şi completarea contractului şi a anexelor acestuia atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

– dreptul de acces la grupurile şi sistemele de măsurare;

– dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele de energie electrică;

– dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate de către furnizor

Obligaţiile consumatorului:

– obligaţia de a achita contravaloarea energiei electrice consumate;

– obligaţia de a achita penalizări, în cazul neres­pectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori rezilierea contractului de furnizare;

– obligaţia de a nu vinde energia electrică achiziţionată;

– obligaţia de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului;

– obligaţia de a obţine toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări ale instalaţiei de utilizare a energiei electrice;

– obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea aparatului/sistemului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei electrice;

– obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel puţin 1.000 kVA de a pre­zenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale

La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice sau juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, în plus faţă de celelalte acte, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.

La imobilele având destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, dar cu o singură instalaţie de racordare şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:

– locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare sau cu

– persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.

În prezent, furnizorii impliciţi precum CEZ, Enel, E.ON şi Electrica deţin cea mai mare parte a pieţei consumatorilor casnici din România, circa 9 milioane de clienţi.

Preţul final al energiei în factura pe care o plătesc casnicii este de circa 440 de lei, fără TVA. Energia costă pe piaţa liberă circa 130 de lei/MWh.

Bogdan PANȚURU