Cum devin asociaţiile de creştere a animalelor cooperative agricole?

Share

vaciSe cunoaşte că, prin Legea nr. 104/2015 pentru aprobarea OUG nr. 3/2015 – scheme de plăţi în agricultură, situaţia juridică a asociaţiilor de creştere a animalelor, înfiinţate în baza OG 26/2000R, trebuie schimbată în sensul că, „după un an de graţie, asociaţiile se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole“ (art. I pct. 5, lit a) şi b).

O asemenea prevedere era necesară. Pentru multe asociaţii, neputând să-şi realizeze obiectul de activitate şi scopul pentru care au fost create, prevederile OG 26/2000 sunt mai speciale. Grupurile de asociaţii fiind constituite mai de mult, iar liderii lor „antrenaţi“ în probleme de asociere, ideea transformării lor în cooperative este excelentă.

Se nasc cel puţin următoarele întrebări la care aşteptăm un răspuns cât mai urgent pentru a accelera transformările respective:

– Asociaţiile intră în dizolvare conform prevederilor art. 55 (1) lit. b), prin „imposibilitatea realizării scopului pentru care au fost constituite“? sau

– Asociaţiile intră în dizolvare conform prevederilor Art. I pct. 5, lit a) şi b) din Legea nr.104/2015 ca efect al unei legi?

– În cazul în care membrii fondatori ai cooperativei sau grupului de producători sunt aceleaşi persoane care au constituit asociaţia dizolvată, dacă este suficient din punct de vedere juridic ca procedură de atribuire a patrimoniului asociaţiei dizolvate către cooperativa sau grupul de producători – art. 60 (2) din OG 26, să fie prevăzută/consemnată numai în procesul verbal al adunării generale care aprobă dizolvarea sau este necesar un act adiţional anterior care să conţină aceste prevederi?

Suntem de părere că numai procesul-verbal al a.g. ar fi suficient, efectele juridice fiind aceleaşi ca şi ale actului adiţional care ar implica timp şi birocraţie inutilă, oricum asociaţia se dizolvă!

– Considerăm că grupul sau cooperativa trebuie înfiinţate înaintea dizolvării asociaţiei. Altfel, nu are cine primi patrimoniul.

– Dacă patrimoniul preluat de cooperativă sau grupul de producători devine părţi sociale ale membrilor acestora, calculate pe baza activului net contabil, membrii urmând numai să completeze capitalul până la nivelul celui prevăzut de Legea nr. 566/2004 R?

Părerea noastră este ca activele şi pasivele preluate de la asociaţia dizolvată să nu devină părţi sociale ale membrilor fiindcă provin dintr-un ONG al cărui patrimoniu nu se atribuie persoanelor fizice – art. 60 (1) din OG 26. Capitalul de înfiinţare trebuie depus de către membri, iar patrimoniul preluat să se constituie ca un venit pentru cooperativă sau grup.

Ec. Paul ŞCHIOPU