Cu fonduri europene, pomicultura poate deveni o afacere profitabilă

Share

Tina-CaisPrin Programul Național de Dezvoltare Rurală demarat începând cu 2015, pomicultura este o prioritate, iar acest lucru nu este întâmplător, ținând cont de faptul că reprezintă una dintre ramurile agricole cu mare potențial. Chiar dacă în acest moment aproximativ 160.000 de hectare de teren arabil sunt ocupate cu plantații pomicole, cele mai multe ferme produc pentru propriul consum. Tocmai pentru ca pomicultura să poată deveni și o afacere profitabilă, a fost înființată o linie de finanțare ce dispune de aproximativ 280 de milioane de euro.

Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

Conform Ghidului Solicitantului aferent Submăsurii 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, banii pot fi accesați pentru: pomi fructiferi – măr, păr, gutui, prun, cireș, vișin, cais, nectarin, piersic, nuc, castan, migdal și alun; arbuști fructiferi – coacăz (negru, alb sau roșu), agriș , zmeur, afin de cultură, mur (de grădină, cu sau fără ghimpi, măceș, soc negru, trandafir pentru petale, lonicera, corn, cătină și aronia, precum și pentru înființarea plantațiilor de căpșuni.

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile:

– Reconversia/Înființarea plantațiilor existente – doar cu material fructifer din categoria biologică certi­ficată;

– Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer – materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificată;

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și ambalare şi a unită­ţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile. Acest tip de investiții nu trebuie să fie investiția majoritară (<50% din total proiect), iar materia primă procesată trebuie să provină 100% din ferma proprie;

– Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi;

– Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;

– Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol, înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului);

– Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);

– Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;

– Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);

– Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cine poate accesa fondurile și cum se calculează punctajul

Investițiile trebuie să respecte limitele de preţuri din baza de date a AFIR, precum și valorile costurilor standard şi pentru contribuţia în natură, iar pentru a fi eligibili trebuie să fie organizați într-una dintre formele funcționale: Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă sau Grup de producători.

Calcularea punctajului reprezintă principala preocu­pare pentru cei care vor să acceseze fonduri europene, de aceea este important de știut faptul că pentru livezile de piersic, nectarin și cais se acordă cel mai mare punctaj – 10 puncte, pentru arbuști – 8 puncte, pentru cireș – 6 puncte și 4 puncte pentru exploatația de măr. De ase­menea, o diferențiere importantă la obținerea puncta­jului în funcție de tipul exploatației: ecologică – 7 puncte, intensivă – 10 puncte, superintensivă și spații protejate – 15 puncte.

Principiile de selecție a proiectelor:

– Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi cooperativele din sectorul pomicol) – maximum 20 de puncte;

– Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș) – maximum 10 puncte;

– Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate) – maximum 15 puncte;

– Principiul lanțurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare – depozitare – procesare – comercializare) – maximum 15 puncte;

– Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiec­tului) – maximum 5 puncte și cel al vârstei 5 puncte;

– Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) – maximum 10 puncte;

– Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole) – maximum 10 puncte;

– Principiul dimensiunii (ferme mici) – 5 puncte;

– Principiul economisirii apei pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă – 5 puncte.

Pentru fermele mici, sprijinul este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși: 100.000 pentru achiziții simple; 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole – producție, procesare, comercializare.

Pentru fermele medii, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.) și 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole – producție, procesare, comercializare.

Fermele mari beneficiază tot de sprijin de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, însă fără a depăși: 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie) și 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole – producție, procesare, comercializare.

Formele asociative beneficiază de: 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; – 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer; 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie și 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole – producție, procesare, comercializare.

Valoarea maximă a unui proiect se stabilește în funcție de dimensiunea fermei – mică, mijlocie, mare –, precum și a investițiilor – simple, de producție, procesare și comercializare și poate ajunge la 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Loredana Larissa SOFRON