Ce trebuie să știe utilizatorii care doresc încetarea unui contract de telefonie

Share

Înainte de a solicita încetarea unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie utilizatorii sunt sfătuiți să verifice condițiile din contract, potrivit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Încetarea contractului la cererea utilizatorului

Atunci când doresc încetarea contractului de servicii de telefonie, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice următoarele: dacă a expirat perioada contractuală inițială, caz în care nu sunt percepute penalități pentru rezilierea contractului; ce penalități se aplică dacă solicită încetarea contractului înainte de expirarea perioadei inițiale; termenul și modalitățile în care pot depune o cerere de încetare a contractului, precum și termenul în care este operată efectiv încetarea contractului (de exemplu, 30 de zile de la dată depunerii cererii de către utilizator). Toate aceste informații trebuie să se găsească în contract.

Trecerea de la abonament la cartelă preplătită sau portarea

Atunci când utilizatorii solicită trecerea de la abonament la cartelă preplătită, la același furnizor de telefonie, trebuie să aibă în vedere că acest aspect ține de politica comercială a fiecărui furnizor. Prin urmare, este la latitudinea furnizorilor dacă și în ce condiții acceptă astfel de solicitări din partea utilizatorilor, această situație nefiind reglementată de legislația din domeniul comunicațiilor electronice. Dacă furnizorul refuză o astfel de cerere, iar utilizatorii nu sunt interesați în mod special de serviciile acestuia, ci doar să-și păstreze numărul de telefon și, totodată, să beneficieze de servicii preplătite, aceștia au posibilitatea să-și porteze numărul de telefon. În acest caz utilizatorii trebuie să aibă în vedere că cererea de portare reprezintă, în același timp, o cerere de încetare a contractului pe care aceștia îl au cu furnizorul din rețeaua căruia pleacă și nu vor fi scutiți de plata eventualelor taxe de reziliere anticipată.

Obligațiile furnizorilor

În plus față de informațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii, furnizorii de servicii de telefonie din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii:  informații legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii, respectând, astfel, Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali; informații privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea contractului; adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon/fax la care utilizatorii pot transmite cererea de încetare a contractului; formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora, precum și informații legate de modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul; informații legate de penalitățile care pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.

Potrivit Deciziei ANCOM nr. 158/2015, toate informațiile destinate utilizatorilor trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat. (I.B.)