Utilaje agricole

Cât de mult depinde o recoltă bună de mașina de semănat?

Share

Pe lângă tehnologia aplicată, condițiile pedoclimatice, perioada optimă de semănare, culturile premergătoare, semințe, îngrășăminte, tratamente și altele, o recoltă bună este dată și de calitatea semănării. Iar aceasta depinde foarte mult de calitatea mașinii de semănare.

Dintr-o mulțime de utilaje disponibile, mai mult sau mai puțin sofisticate și cu prețuri pe măsură, alegerea utilajului potrivit pentru semănare trebuie făcută ținând cont de suprafața cultivată anual cu cereale păioase, tractorul disponibil, tehnologia aplicată, solul și rezerva de apă din sol, rezerva de buruieni, situația financiară a fermei etc.

Semănătoarea Terrasem de la Poettinger este concepută ca o mașină de semănare în mulci, dar care poate lucra și în arătură, în teren pregătit sau în sistem strip till (cu pregătirea terenului în benzi de 4,5 cm în care apoi intră brăzdarul de semănare). Mașina se realizează cu lățimi de lucru de la 3 la 9 m, iar capacitatea buncărului de semințe este de la 3.000 la 4.000 litri. Este disponibilă și o extensie a buncărului, ajungându-se la un volum de 3.950, respectiv 5.100 de litri.

Pregătirea optimă a patului germinativ este esențială pentru asigurarea condițiilor necesare unei recolte maxime.

Pregătirea terenului

O grapă scurtă cu discuri sau două rânduri de discuri ondulate (pentru strip till) realizează pregătirea terenului. Adâncimea de lucru a discurilor se reglează hidraulic, independent la rândul de discuri din față și din spate, iar poziția reglată este memorată pentru a ușura reintrarea în lucru după întoarcerile de la cap de parcelă. Prin formă, diametru (510 mm), unghi de atac și distanța între discuri această grapă cu discuri realizează prelucrarea uniformă a solului pe toată lățimea de lucru a semănătorii.

În cazul strip till, discurile ondulate prelucrează doar o bandă de 45 mm, respectiv doar 36% din suprafața terenului când se seamănă la 12,5 cm între rânduri, și 27% la 16,7 cm. Mai puțin sol mișcat de la locul lui înseamnă evaporare mai redusă a apei din sol și, prin urmare, germinare mai bună, reducerea impactului organelor de lucru asupra capilarelor și a viețuitoarelor din sol, benefice pentru sănătatea și creșterea fertilității solului, consum mai mic de energie și deci de combustibil. Acest sistem asigură semănarea fără probleme în sol umed sau lipicios și are avantaje notabile în privința controlului buruienilor, care nu sunt încurajate să germineze din cauza solului în mare parte neprelucrat. Totodată, zonele neprelucrate dintre rânduri protejează solul de băltire sau de eroziune eoliană.

Roți de compactare late

Urmează apoi un pachet de roți de compactare late, montate decalat cu 150 mm pe direcția față-spate, în stilul roților tandem, pentru rulare ușoară, cu cauciucuri care au inserție metalică, care, pe lângă rezistență sporită, asigură un contur rectangular al roților și o compactare uniformă a solului. Fiecare roată acoperă 4 rânduri de semănare când se seamănă la 12,5 cm sau 3 rânduri dacă se seamănă la 16,7 cm, așezând solul și eliminând pungile de aer rămase după prelucrarea solului, asigurând acel „pat tare“ în care se plasează semințele. Se știe că aceste pungi de aer din sol favorizează evaporarea apei din sol și reduc capacitatea de germinare a semințelor sau chiar usucă plantele abia încolțite. Pachetul de roți de compactare urmărește conturul terenului atât pe direcția de deplasare cât și pe toată lățimea de lucru. Elasticitatea anvelopelor asigură autocurățarea.

La întoarcerile la cap de parcelă mașina se sprijină pe toate roțile pentru a conserva solul, șasiul rămânând întotdeauna în aceeași poziție, doar grapa cu discuri și brăzdarele sunt ridicate prin rotirea barelor port unelte.

Pentru transport mașina se rabate pentru a se încadra în lățime de 3 m și se sprijină pe câte două roți de o parte și de alta a celor două roți centrale, care se ridică automat, pentru creșterea stabilității.

Pentru mobilizarea solului pe urmele roților tractorului se utilizează organe de afânare. Uniformitatea adâncimii de semănare este primordială pentru răsărirea și dezvoltarea uniformă a plantelor. De aceea sistemul de semănare este conceput cu cea mai mare grijă pentru a răspunde acestei cerințe.

În spatele pachetului de roți se află o bară cu elemente elastice care nivelează micile coame dintre roțile de compactare, iar apoi, urmează sistemul de semănare. Acesta se compune din brăzdare dublu disc cu diametrul de 380 mm decalate cu 25 mm pentru ușurarea pătrunderii în sol și reducerea uzurilor, cu rulmenți etanșați, fără întreținere. Distanța standard între rânduri este de 12,5 cm, pentru distribuția optimă a plantelor pe unitatea de suprafață și asigurarea unei zone vitale optime fiecărei plante (opțional 16,7 cm). Brăzdarele sunt montate pe două rânduri decalate cu 320 cm pentru a ușura trecerea resturilor vegetale și a evita înfundarea semănătorii, păstrând avantajul aceleiași lungimi a brațelor brăzdarelor și, prin urmare, asigurând uniformitatea forței de apăsare pe brăzdar și a adâncimii de semănare. Forța de apăsare pe brăzdar este reglabilă continuu, hidraulic între 40 și 120 kg.

Foarte importantă pentru menținerea adâncimii de semănare este copierea terenului. La semănătorile Terrasem C6, C8 și C9 (cu lățime de lucru de minimum 6 m) datorită design-ului din 3 secțiuni, sistemul de semănare are posibilitatea de copiere a configurației terenului atât pozitiv cât și negativ, asigurând o presiune constantă pe fiecare secție de semănare pe toată lățimea de lucru a semănătorii.

Dacă mașina lucrează direct în arătură, se poate dota cu o bară de nivelare cu elemente elastice cu poziție reglabilă hidraulic până la adâncimea maximă de 40 mm, care asigură nivelarea perfectă a terenului chiar și când pe sol se află cantități mari de resturi vegetale.

Mașina se produce în două variante: doar pentru semănare sau și cu îngrășăminte.

Simona Nicole DAVID

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *