Bilanţ APIA

Share

• Plafoane financiare alocate României  în perioada 2007 – 2013 (euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Stadiul plăţilor efectuate de APIA din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în intervalul 2007 – 2010
(vezi tabel in revista tiparita)

Precizări

Alocarea financiară 2007-2010 pentru Schema de plată unică pe suprafaţa (SAPS) s-a calculat prin cumulul alocărilor pentru campaniile 2007, 2008, 2009. Conform Reglementărilor comunitare pentru acest tip de schemă, sprijinul din FEGA este alocat pe campanie. Astfel, depunerea cererilor de plată pentru fiecare campanie se desfăşoară în perioada martie – iunie a fiecărui an.

Suma de 1.612.625.237,37 euro reprezintă plăţile efectuate pentru campaniile 2007, 2008, 2009, la care s-a adăugat şi avansul acordat fermierilor începând cu 15 octombrie 2010, aferent campaniei 2010.

Alocaţiile pentru măsurile din AXA 11

• Plafoane financiare alocate României în perioada 2007-2013 (euro) din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – pentru măsurile din AXA II a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, respectiv plata naţională complementară la culturi

Acestea au ca obiectiv îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural şi a biodiversităţii printr-un management durabil al terenurilor agricole şi forestiere. Prin aceste măsuri se acordă plăţi pentru:

• Zona montană defavorizată (Măsura 211);

• Zonele defavorizate altele decât cele montane (Zone semnificativ defavorizate – ZSD şi Zone defavorizate de condiţii naturale specifice – ZDS) (Măsura 212);

• Măsuri de agromediu (Măsura 214).

În plus, din FEADR se derulează şi schema de plăţi naţionale directe complementare în teren arabil, decuplată de producţie (PNDC1).

Situaţia cererilor de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală, defalcată pe campanii
(vezi tabel in revista tiparita)

Situaţia plăţilor de la bugetul naţional
(vezi tabel in revista tiparita)

NOTĂ: Măsura 611 – finanţare asigurată pentru plăţile naţionale directe complementare (la nivel de teren cultivat).