Un incitant studiu despre dezvoltarea afacerilor la sate

Share

fermaStudiul pe care îl supunem atenţiei a fost realizat de un grup de specialişti din cadrul Biroului de Cercetări Sociologice şi îşi propune să pună în evidenţă nivelul de dezvoltare a cunoştinţelor, precum şi comportamentul antreprenorial al întreprinzătorilor şi potenţialilor investitori din mediul rural. Iată principalele concluzii.

Piedici în calea afacerilor

Principala piedică în calea dezvoltării afacerilor la ţară o reprezintă, pentru 90% din subiecţi, lipsa banilor. Suma medie necesară pentru început ar fi de 147.000 de euro. Cele mai mici sume menţionate de participanţii la studiu au fost de 10.000 de euro, iar cele mai mari, de 1.000.000 de euro.

Profilul investitorului

Profilul întreprinzătorului, creionat după două treimi dintre cei chestionaţi, arată că persoanele care au o afacere sau vor să înceapă o afacere în mediul rural sunt bărbaţi (66,3%). Cei mai mulţi sunt căsătoriţi, au copii şi sunt ataşaţi de mediul rural.

Femeile dornice să înceapă o afacere provin în special din rândul persoanelor cu studii superioare, sunt divorţate sau au o relaţie nelegalizată, au un calculator personal şi stau mai mult decât bărbaţii pe Internet.

Aproape 60% au studii medii şi doar 10% au studii economice universitare, confirmând ipoteza că diploma nu este necesară pentru a reuşi în afaceri. Mai mult decât atât, jumătate din participanţii la studiu au sau doresc să înceapă o afacere într-un domeniu în care nu deţin o calificare certificată printr-o diplomă.

Principalele activităţi

Dintre patroni, aproape jumătate au afaceri în domeniul producţiei (agricultură, zootehnie, prelucrarea lemnului, panificaţie, construcţii, confecţii), un sfert se ocupă de servicii (agroturism, transport, notariat, consultanţă), iar restul de comerţ. Cele mai multe firme din mediul rural sunt de dimensiuni mici – 90% au mai puţin de 10 angajaţi.

Nevoia de instruire

Cercetările întreprinse în rândul patronilor şi potenţialilor întreprinzători arată că educaţia managerială este fărâmiţată, cu multe lacune, dar în acelaşi timp focalizată pe aspectele cerute de piaţa rurală. Iată de ce resimt nevoia unei perfecţionări manageriale, a unei specializări în ştiinţa conducerii unei afaceri.

În ordinea priorităţilor, pe primul plan sunt văzute cunoştinţele ce ţin de managementul financiar, urmate de accesarea fondurilor europene, managementul proiectelor şi elaborarea planului de afaceri.

Concluzii

Dacă s-ar cumula răspunsurile, ignorând ordinul de prioritate, ierarhia ar fi: accesarea fondurilor europene (63,3%), elaborarea unui plan de afaceri (52,9%), managementul proiectelor (44,3%), managementul financiar (41,7%).

Din perspectiva studiilor, se observă că persoanele care au o pregătire medie sunt mai înclinate spre cursuri de management financiar şi al producţiei. Absolvenţii de studii superioare sunt mai înclinaţi spre perfecţionarea în domeniile managementului proiectelor, managementului financiar şi strategic.

Important este că peste 60% din subiecţi ar fi dispuşi categoric să urmeze un program de formare antreprenorială. Absolvenţii de şcoală profesională, agricultorii şi lucrătorii pe cont propriu au avut cele mai mari rezerve faţă de un asemenea program de instruire, dar şi în cazul lor s-a constatat un entuziasm ridicat (peste 50%).

Traian DOBRE