Analizând de o manieră globală impactul celor 10 ani scurși de la aderarea României la Comunitatea Europeană și, implicit, la mecanismele acesteia privind Politica Agricolă Comună, vom constata