Scad veniturile agricultorilor din Uniunea Europeană

Share

În conformitate cu ultimele date oferite de EUROSTAT, se confirmă faptul că veniturile agricultorilor din Uniunea Europeană au scăzut în anul 2009.

În acest sens, se recomandă adoptarea de măsuri urgente pentru a permite agricultorilor să depăşească criza care se manifestă la nivel european, dar cu precădere în România.

Tendinţa de scădere este reală. În medie, veniturile agricultorilor europeni au scăzut cu 11,7% în termeni reali. Numeroase sectoare suferă pierderi însemnate, printre care amintim scăderi ale veniturilor în cazul: cerealelor cu 30%, lactatelor – 21% şi fructelor – 13%. Scăderea valorii producţiei agricole europene cu 10,5% reprezintă principalul motiv de diminuare a veniturilor agricultorilor.

După anul 2003 se observă o tendinţă de scădere a sectorului agricol european, preţurile produselor agricole scăzând, în medie, cu 2,1% în fiecare an, iar preţul plătit de consumator a crescut cu 2,5% în fiecare an.

Aceste cifre ne confirmă că, în viitor, activităţile agricole vor fi abandonate în absenţa unei susţineri consistente. Înaintea crizei, veniturile agricultorilor nu reprezentau decât 50% din veniturile medii ale oricăror sectoare.

România, sub media europeană

Dacă scădem încă 11% puncte procentuale din cele iniţiale vom observa că veniturile agricultorilor au ajuns la 39% din nivelul obţinut în celelalte sectoare economice. Este incredibil, dar adevărat. România este mai jos decât media europeană, chiar dacă anumiţi „contabili“ îşi dau cu părerea că sectorul a fost „abundent finanţat“.

Veniturile agricultorilor din România au înregistrat în 2009 o scădere de 18,5%, comparativ cu 2008, declinul fiind al şaptelea ca amploare din Uniunea Europeană (UE). Scăderi mai mari au fost înregistrate în Luxemburg (-25,2%), Irlanda (-23,6%), Germania

(-21%), Italia (-20,6%), Austria (-19,4%) şi Franţa
(-19%), potrivit datelor publicate de Eurostat.

Din cele 27 de state membre, 17 au înregistrat o evoluţie pozitivă, iar restul scăderi. Venitul europenilor angajaţi în agricultură a scăzut cu 5,3% anul trecut faţă de 2000.

Angajaţii agricoli, tot mai puţini

Totodată, numărul românilor a scăzut cu 41,1% în 2009, faţă de 2000, ajungând la 2,15 milioane de persoane, România fiind depăşită, din acest punct de vedere, doar de Polonia.

La nivelul UE, numărul angajaţilor din sectorul agricol a scăzut cu 25% în perioada analizată, echivalentul a 3,7 milioane de persoane, la 11,22 milioane, în timp ce în zona euro declinul a fost de 16,7%, la 5,43 milioane de persoane.

Cea mai importantă scădere a avut loc în perioada cuprinsă între 2000 şi 2009, în cele 12 state care au aderat la UE după 2004, respectiv 31,2%, fiind de 5,8 milioane de angajaţi.

Măsuri de salvgardare

Responsabilii politici trebuie să adopte măsuri urgente pentru salvarea sectorului agricol şi aici discutăm despre cereale, legume, fructe şi lapte în principal. Este necesar ca aceştia să dispună, pentru Politica Agricolă Comună după 2013, menţinerea plăţilor directe pentru agricultori.

O altă prioritate este aceea de a recunoaşte şi a consolida rolul producţiei economice a agricultorilor. Trebuie recunoscut cu prioritate rolul acestora de întreprinzători şi administratori ai terenurilor.

În absenţa unei ameliorări semnificative a situaţiei de pe piaţa produselor agricole, numeroşi agricultori vor abandona zonele rurale nu numai în România, ci în toată Uniunea Europeană.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU