Politici agricole

Potrivit Curții de Conturi Europene, măsurile luate de UE în domeniul pesticidelor, progrese sub așteptări

Share

Potrivit unui nou raport publicat de Comisia Europeană progresele în măsurarea și reducerea riscurilor asociate utilizării de pesticide în UE sunt limitate. Mai multe state membre nu au transpus la timp și în totalitate Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor, iar stimulentele care ar trebui să încurajeze fermierii să adopte metode alternative rămân slabe. Pe lângă aceasta, Comisia Europeană nu este în măsură să monitorizeze cu precizie efectele sau riscurile asociate utilizării de pesticide, mai arată Curtea într-un document.

Și Comisia a greșit…

Produsele de protecție a plantelor, „pesticidele“, sunt utilizate pentru a proteja culturile împotriva dăunătorilor și a bolilor. Aceste produse includ insecticidele, fungicidele și ierbicidele, care pot crea presiuni asupra mediului și pot prezenta riscuri pentru sănătatea umană. Începând din 1991, UE dispune de norme comune privind autorizarea și utilizarea acestor produse. În 2009 a fost adoptată Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Curtea a evaluat dacă acțiunile UE în acest domeniu au avut succes. S-a constatat că mai multe state membre nu au transpus la timp directiva în dreptul național și în 2012 au fost lansate proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a două țări. Pe lângă aceasta, Comisia Europeană nu verificase în mod corespunzător caracterul complet sau corectitudinea transpunerii, a constatat Curtea. De exemplu, nu toate statele membre au transpus în dreptul național cerințele care prevedeau aplicarea de către fermieri a gestionării integrate a dăunătorilor. Curtea recunoaște însă că, începând din 2016, Comisia a luat măsuri mai susținute pentru a asigura punerea în aplicare a Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

Gestionarea integrată a dăunătorilor, obligatorie

Odată cu directiva, gestionarea integrată a dăunătorilor a devenit obligatorie pentru fermieri. Potrivit oficialilor europeni, această abordare înseamnă că se poate recurge la pesticide numai dacă metodele preventive sau de alt tip eșuează sau nu sunt eficace. Nu există însă criterii clare sau cerințe specifice care să faciliteze asigurarea aplicării și evaluarea conformității. În paralel, a fost creată categoria „produselor de protecție a plantelor cu risc redus”. Or, până în prezent, nu au fost puse la dispoziție pentru utilizare decât 16 din 487 de substanțe (3 %), ceea ce nu este suficient, afirmă Curtea. S-a observat, totodată, că există puține stimulente care să încurajeze fermierii să își reducă dependența de pesticide. Curtea subliniază în special că aplicarea principiilor gestionării integrate a dăunătorilor nu este o condiție pentru a se beneficia de plăți în cadrul PAC.

„Comisia Europeană nu a fost în măsură până acum să reducă în mod semnificativ riscurile asociate utilizării pesticidelor de către fermieri și nici să controleze aceste riscuri“, a declarat domnul Samo Jereb (foto), membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Noua Politică Agricolă Comună care va intra în vigoare în 2021 a reprezentat o ocazie de a se găsi soluții adecvate la această problemă, dar, din păcate, această șansă a fost ratată.“

În fine, unele state membre au definit indicatori naționali pentru măsurarea riscurilor și a impactului, dar aceștia nu sunt comparabili în ansamblul UE. Încercările inițiale ale Comisiei de a defini astfel de indicatori la nivelul UE au eșuat din cauza lipsei datelor relevante. Primii doi indicatori de risc la nivelul UE au fost introduși abia în noiembrie 2019, la zece ani de la adoptarea directivei, dar niciunul nu lua în considerare modul, locul și momentul utilizării pesticidelor. Prin urmare, Comisiei îi lipsesc în continuare dovezi solide pe baza cărora să poată evalua dacă directiva a îndeplinit obiectivul UE de a asigura o utilizare durabilă a pesticidelor, conchide Curtea.


Curtea de Conturi a observat că statisticile publicate de Comisie (Eurostat) cu privire la substanțele active și la utilizarea lor nu erau suficient de detaliate pentru a prezenta utilitate. Datele transmise de statele membre nu erau nici ele suficient de armonizate sau de actualizate.


Întrucât Comisia Europeană evaluează în prezent legislația din acest domeniu de politică, într-un context de preocupare crescândă a cetățenilor și a parlamentelor, Curtea recomandă:

  • să se verifice gestionarea integrată a dăunătorilor la nivelul exploatațiilor;
  • să se permită corelarea gestionării integrate a dăunătorilor cu plățile din cadrul noii Politici Agricole Comune;
  • să se îmbunătățească statisticile cu privire la produsele de protecție a plantelor;
  • să se definească indicatori de risc mai buni.

Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *