Afaceri

Pieţele agricole în anul 2011. Oferta de grâu, îndestulătoare şi constantă

Share

Producţia mondială de grâu în anul agricol 2010/2011 este estimată la 644,9 milioane de tone, în scădere cu 5% faţă de producţia obţinută în 2009. Consumul a crescut cu cca 1% datorită unei cereri venite din partea producătorilor de furaje pentru animale.

Stocul de grâu de la sfârşitul anului de piaţă este estimat la 181,5 milioane de tone, din care 50% se găseşte în depozitele principalelor state exportatoare (ex: 27% din stocul mondial se găseşte numai în SUA). Previziunile mondiale cu privire la suprafaţa ce va fi însămânţată în anul de piaţă 2011/12 sunt în creştere cu 3%, în special în UE şi Canada. Ucraina nu va avea o suprafaţă mai mare semănată în anul agricol viitor, iar Rusia va înregistra o nouă scădere.

La nivel european, producţia de grâu a înregistrat în anul de piaţă 2010/2011 o creştere de 3% (132,9 milioane de tone) datorită în principal îmbunătăţirii randamentelor. Ţările din nordul şi centrul Europei au fost cele care au suferit cel mai mult din cauza condiţiilor climatice. Producţia de orz a fost diminuată cu 7% la nivel comunitar, la fel şi suprafaţa. Suprafeţele semănate în toamnă cu grâu sunt ceva mai mici ca urmare a întârzierii recoltatului şi a unor condiţii nesatisfăcătoare pentru realizarea lucrărilor în statele din nordul Europei, ceea ce va duce la creşterea suprafeţelor ce vor fi semănate cu orz de primăvară.

Referitor la piaţă, volumul exporturilor europene a cunoscut un ritm susţinut, acestea fiind mai mari cu 35% comparativ cu situaţia din anul anterior. Rusia a confirmat şi întărit menţinerea embargoului la export al cerealelor până în luna iulie a anului viitor. Ucraina poate şi ea să-şi prelungească embargoul până la sfârşitul lunii ianuarie 2011, ceea ce va antrena noi tensiuni până când vor apărea pe piaţa internaţională producţiile din emisfera sudică.

Orezul european, mai puţin, dar

Recoltatul orezului la nivel european a fost întârziat ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile, încheindu-se la sfârşitul lunii octombrie. Din estimările producătorilor rezultă că producţia totală de orez paddy este de 3,07 milioane de tone pentru anul de piaţă 2010/11, ceea ce reprezintă o producţie mai mică cu 5% faţă de producţia record din anul 2009.

Noua campanie de comercializare a început la 1 septembrie, iar preţul orezului paddy este inferior celui înregistrat la debutul anului de piaţă anterior. Preţuri recente înregistrate pe piaţă au fost de 269-300 euro/tonă în cazul varietăţii Japonica şi de 234-250 euro/tonă în cazul varietăţii Indica. Importurile de orez din varietatea Indica vor scădea cu 850.000 tone ca urmare a producţiei mai bune şi a stocurilor rămase din anul anterior. Abrogarea în luna iunie a măsurilor de urgenţă referitoare la orezul LL601, organism modificat genetic neautorizat, se pare că nu a influenţat importurile de provenienţă americană.

Exporturile se estimează că vor scădea faţă de anul 2009/10 cu un total de 200.000 tone ca urmare a activităţilor mai reduse de export ale Bulgariei, Greciei, Spaniei şi României.

Scăderea producţiei de orez european nu trebuie să îngrijoreze. Oferta ţărilor asiatice mari producătoare poate acoperi consumul populaţiei, fără a influenţa actualul preţ al pieţei.

Oleaginoase şi proteaginoase

Producţia mondială de rapiţă este mai mică cu 7%, în principal din cauza diminuărilor de producţie din Canada şi UE. Acest lucru contrastează cu producţia abundentă de soia. Producţia europeană de rapiţă a atins nivelul de 20 milioane de tone. În acelaşi timp, condiţiile climatice au dus la scăderea suprafeţelor însămânţate cu rapiţă la nivel european cu 4-5% pentru anul agricol 2011/12.

A crescut interesul pentru producţia de biodiesel, iar preţul ridicat al uleiului de palmier şi preţul relativ ridicat al petrolului au avut drept efect menţinerea cursului uleiului de rapiţă la un nivel bun. Incertitudinile legate de reglementările referitoare la criteriile de durabilitate aplicate biocarburanţilor limitează de asemenea preţul rapiţei pe piaţă.

Dezechilibre pe piaţa vinului

Producţia anului de piaţă 2009/10 este inferioară celei obţinute în anul de piaţă anterior, care se ştie că şi ea a fost scăzută. Această scădere a producţiei nu poate fi imputată numai “tăierilor” cauzate de introducerea reformei “Organizaţiei Comune de Piaţă” din 2007, ci şi condiţiilor climatice nefavorabile înregistrate. Scăderi de producţie au fost observate în statele membre care nu au fost obligate să realizeze „tăieri”. Datele preliminare indică faptul că şi stocul de vin este scăzut.

Sectorul a trecut prin câţiva ani în care producţia a fost excedentară, cum a fost situaţia din anul 2004, dar şi prin anii de penurie. Preţul de pe piaţă nu a fost adaptat uniform la această penurie de produs, ci a fost menţinut la un nivel scăzut în numeroase regiuni producătoare. Această situaţie a pus în evidenţă importante dezechilibre care există pe lanţul alimentar sau în sectorul producătorilor puternic fărâmiţaţi, lipsind puterea de negociere a producătorilor cu ceilalţi actori de pe filieră. Lipsa datelor statistice relative de pe piaţa vinului a contribuit la lipsa transparenţei de pe lanţul alimentar.

Producţia animală. Carnea de porc

Creşterea preţului cerealelor a avut un impact major asupra costurilor cu furajele destinate animalelor şi, ca urmare, costul de producţie al cărnii de porc a crescut. Comisia estima că preţul furajelor nu va scădea pe parcursul următoarelor luni. Fapt este că preţul cărnii de porc din UE este în scădere, urmând evoluţia sa ciclică, dar la un nivel inferior mediei înregistrate în ultimii cinci ani.

Preocupantă este şi situaţia purceilor care au atins preţul de 35 euro/bucata, ştiut fiind faptul că, în funcţie de evoluţia producţiei de purcei comunitari, discutăm de o diminuare sau nu a producţiei de carne. Situaţia pe piaţa comunitară referitoare la carnea de porc este critică. În acest context, 2010 a fost un an record pentru exporturile de carne de porc, acestea fiind estimate la 1.888.985 tone, superioare exporturilor realizate în anul 2008, însă fără a se acorda restituţii la export, dar ţinând cont de o rată de schimb favorabilă începând cu luna iunie 2010.

O balanţă avicolă extrem de pozitivă

Comisia Europeană a anunţat o creştere a producţiei avicole cu 2,7% faţă de cea înregistrată în anul 2009 şi o uşoară creştere pentru anul 2011. În general, se înregistrează o anumită stabilitate în interiorul statelor membre, chiar dacă unii scad cu 1,9% (Marea Britanie), iar alţii cresc cu 3,7% (Germania).

La nivelul comerţului internaţional, în 2010, între lunile ianuarie şi iulie, importurile de carne de pasăre au scăzut cu 12% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului de piaţă anterior, iar exporturile au crescut cu 21%, ceea ce ne arată o balanţă comercială extrem de pozitivă.

Producţia de ouă pentru consum a avut o tendinţă stabilă în 2010, crescând doar cu 0,1%, ceea ce a dus la obţinerea unei producţii de  6,9 miliarde de ouă. Preţul ouălor este în scădere pe piaţa UE, acesta fiind net inferior mediei înregistrate în ultimii cinci ani de piaţă. Balanţa comercială rămâne însă pozitivă.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

One thought on “Pieţele agricole în anul 2011. Oferta de grâu, îndestulătoare şi constantă

  • Pingback: infopan.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *