Lista localităților din Regiunea de Nord-Vest care vor primi bani europeni pentru cadastrare

Share

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat procedura de licitație pentru Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 194 de unități administrativ-teritoriale (UAT).

36 de loturi

NCPI a publicat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 194 de unități administrativ-teritoriale“, informează eurostiri.eu. Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“. Achiziția se desfășoară pe 36 de loturi și se va finaliza cu încheiere de acord cadru/lot pentru o perioadă de 24 de luni, iar bugetul maxim estimat este de 202.300.056 lei. Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la procedură poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 noiembrie 2018. Precizăm că ANCPI a încheiat, pe 26 septembrie 2018, contractul de finanțare a Proiectului major cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“ completează obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe și localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Lista celor 36 de loturi (care cuprind 194 de UAT-uri) scoase la licitație de ANCPI:

(vezi tabel în revista tiparită – abonează-te pentru a avea acces la toate informațiile importante)

https://www.lumeasatului.ro/magazin/

Bogdan PANȚURU