Dezbaterea naţională – Agricultura României – prezent şi viitor

Share

În Aula Magna a Academiei Române a avut loc o dezbatere pe teme de agricultură în care cei prezenţi, reprezentanţi de primă însemnătate ai ştiinţei agricole şi ai autorităţilor statului, au făcut o amplă analiză a stărilor de lucruri din sectorul agroalimentar, încercând să emită unele idei ce ar putea sta la baza unei autentice strategii agricole.

Ideea de bază desprinsă este că agricultura se află la un moment crucial, pentru că România, până în prezent, nu a fost capabilă să folosească decât 5-7% din fondurile alocate de UE pentru agricultură, ca să dezvoltăm spaţiul rural (300- 400 mii Euro/an, în timp ce cotizaţia plătită către UE a fost de 1,2 miliarde euro/an). În această situaţie, s-ar putea ca UE să nu ne mai aloce fonduri dacă noi nu le utilizăm. Este posibil să reducă substanţial subvenţiile pe suprafaţă sau pe cap de animal.

Se realizează producţii mici în sectorul vegetal, concomitent cu reducerea efectivelor de animale, scăderea îngrijorătoare a producţiei de carne, lapte şi produse de carne şi lapte.

Suportul ştiinţific al dezbaterii a fost susţinut de referatele prezentate de către acad. Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Păun Ioan Otiman, secretar general al Academiei Române, şi prof. Gheorghe Sin, membru corespondent al Academiei Române, preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

O intervenţie care a stârnit un interes deosebit a fost aceea a dr. ing. Dimitrie Muscă, director general al Combinatului Agroindustrial Curtici.

Teodor MARIAN