Afaceri

Dacă aveţi nevoie de garanţii la creditele bancare apelaţi la sprijinul FGCR!

Share

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a semnat convenţia de finanţare cu Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR). Această instituţie a fost selectată, prin licitaţie, pentru procedura de achiziţii publice. Este vorba de administrarea unor fonduri europene alocate pentru două noi formule de garantare a investiţiilor în sectorul agricol şi IMM. Garanţiile acoperă până la 80% din valoarea creditului contractat, reducându-se progresiv, pe măsura rambursării acestuia. Restul de 20% poate fi acoperit din alte surse sau chiar cu bunurile cumpărate.

Ministrul Mihail Dumitru susţine: „Schemele de garantare, cu cofinanţare europeană, lansate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, au fost pregătite de minister, încă de la sfârşitul anului 2008, când a început negocierea cu Comisia Europeană, pentru introducerea în PNDR a sistemului de garanţii pentru beneficiarii măsurilor de investiţii, pe care Uniunea Europeană le-a aprobat.“

Obiectivul principal, urmărit prin aplicarea acestor două scheme, este de a înlătura dificultăţile pe care beneficiarii proiectelor de investiţii dezvoltate în mediul rural le-au întâmpinat până acum ca urmare a lipsei surselor proprii de finanţare, dar şi a condiţiilor impuse de sistemul bancar românesc. „Am avut situaţii în care unii beneficiari, selectaţi pentru fonduri europene, au renunţat la contractul de finanţare, deoarece nu au avut bani pentru contribuţia proprie la cofinanţare“ – a spus ministrul.

Dumitru a menţionat că una dintre scheme se adresează producătorilor agricoli şi forestieri şi este în valoare de 190.000.000 de euro, iar cealaltă, de 30.000.000, pentru firmele mici şi mijlocii de la sate, implicate în programul de dezvoltare rurală. Astfel, suma totală se ridică la 220.000.000 de euro, dar FGCR poate să emită garanţii în valoare de 1,1 miliarde de euro.

Criterii de eligibilitate

– Nu se află în dificultate financiară.
– Nu figurează cu sume restante la CRB.
– Nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi BO, în ultimele 12 luni la CIP.
– Nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat.
– Nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei.
– Prezintă băncii garanţii colaterale de minimum 20% din valoarea creditului.
– Nu se află în litigiu cu MFP, inclusiv ANAF, AVAS.

Băncile cu care FGCR are semnate convenţii

­­­® BCR – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA
® BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA
® RAIFFEISEN BANK SA ­­­® CEC BANK SA
® ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA
® BANCA TRANSILVANIA SA ­­­
® ATE BANK ROMÂNIA SA
® PROCREDIT Bank SA ­­­
® EXIMBANK
­­­® PIRAEUS Bank – în curs de semnare
® VOLKSBANK – în curs de semnare
® MILLENIUM Bank – în curs de semnare
® C.R. FINRENZE Bank – în curs de semnare.
® MKB ROMEXTERRA Bank – în curs de semnare.

Suportarea pierderilor

– Pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit se suportă proporţional, conform procentului de risc asumat de bancă şi FGCR.

– După plata de către FGCR a valorii de executare a garanţiei, sumele rezultate după executarea/valorificarea de către bancă a garanţiilor constituite de către împrumutat, din care se deduc dobânzi, comisioane şi cheltuieli de executare, vor diminua proporţional cu procentul de garantare suma platită de FGCR la soldul creditului.

Împărţirea riscurilor

– Banca va acorda creditul numai după constituirea celorlalte garanţii colaterale (cel puţin 20%).

– Banca va notifica FGCR cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit, precum şi cu privire la apariţia unei informaţii sau circumstanţe care ar putea influenţa raporturile contractuale dintre bancă şi client.

– Banca se obligă solidar cu clientul la plata comisioanelor.

– Banca va introduce în contractul de credit şi în contractele accesorii clauze cu privire la calitatea Fondului de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul de garantare.

Sprijin pentru fermele de vaci şi agricultura ecologică

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va lansa în perioada următoare două noi scheme de sprijin pentru sectorul agriculturii ecologice şi pentru cel al laptelui. Suma totală alocată pentru aceste scheme în anul 2010 este de 25.545.205 €, din care 22.447.205 € pentru sectorul laptelui, iar restul de 3.098.000 € pentru agricultura ecologică.

– Schema de sprijin în sectorul laptelui din zonele defavorizate se aplică pentru fermierii cu cotă individuală de lapte, situaţi în zonele defavorizate (stabilite conform Anexei 4A din PNDR). Ajutorul specific se acordă o dată pe an tuturor exploataţiilor eligibile cu un efectiv de 2-15 capete vaci lapte (inclusiv pentru exploataţiile care depăşesc efectivul de 15 capete vaci lapte). Se estimează o plată de aproximativ 65 de euro/cap vacă lapte.

– Schema de sprijin specific pentru calitatea produselor agricole din sectorul agriculturii ecologice.

Ajutorul specific pentru sectorul de producţie vegetală este estimat între 1.500 euro şi 4.500 euro pe exploataţie, în funcţie de suprafaţa fermei (pentru exploataţiile între 0,33 – 20 ha – 1.500 euro; pentru exploataţiile între 21-50 ha – 2.500 euro; pentru exploataţiile între 51-100 ha – 3.500 euro; pentru exploataţiile peste 100 ha – 4.500 euro).

Pentru creşterea animalelor, ajutorul se acordă în funcţie de dimensiunea exploataţiei. Se estimează acordarea unui cuantum al ajutorului astfel: pentru păsări plata este cuprinsă între 1.500 euro (sub 500 capete) şi 3.000 euro (peste 500 capete), pentru bovine între 800 euro (sub 20 capete) şi 2.000 euro (peste 20 capete), pentru ovine între 500 (sub 20 capete) – 1.500 euro (21-100 capete) – 3.500 euro (peste 100 capete) şi pentru apicultură între 750 euro (între 0-50 familii) – 850 euro

(între 51-100 familii) – 950 euro (peste 100 familii).

 (L.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *